^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZAGROŻENIA POŻAROWE

Nie wypalajmy traw i pozostałości roślinnych!!!

 

CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE, ZWIERZĘTA,  PRZYPADKOWE OSOBY ORAZ STRAŻACY!!!

Wskutek wypalania traw i słomy powstają groźne pożary: zabudowań wiejskich, maszyn rolniczych, lasów!!!

Dochodzi do wielu wypadków z powodu zadymienia !!!


Dlaczego nie powinno się wypalać traw?

Do mitów należy fakt, że wypalanie traw  jest zabiegiem  „oczyszczającym"  nasze pola, poprawia jakość gleby, jest naturalnym rodzajem jej nawożenia i użyźniania’.! Celem takiego zachowania przeważnie jest pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności. To brak wiedzy lub rozsądku !

 

Wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych i z takiego działania nie płyną żadne korzyści.

Po wypaleniu gleba ubożeje ! Zamiast spalać trawy należy je kosić, kompostować i w postaci próchnicy ponownie wprowadzać na pole. To jest właściwe postępowanie, to jest sposób na użyźnienie gleby bez szkód dla środowiska naturalnego!
Nie przez wypalanie traw, a poprzez prawidłowe zmianowanie, poprawną agrotechnikę, nawozy zielone i komposty znacznie przyspiesza się regenerację gleby.

 

Ogień zabija żyjące w trawie zwierzęta i mikroorganizmy, ale także wyjaławia glebę !

W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna- świat roślin i zwierząt, które to ożywiają glebę.
Odżywiając nasze gleby i  jej maleńkich niejednokrotnie mikroskopijnych mieszkańców, oni się nam tym samym odwdzięczają i odżywią nasze  rośliny.

Mikroorganizmy zasiedlające naszą glebę mają ogromną rolę w tworzeniu próchnicy poprzez trawienie masy organicznej, niektóre wytwarzają dwutlenek węgla, inne kwasy organiczne, które ponownie trawią lub rozpuszczają składniki mineralne .

 Dbajmy o mikroorganizmy, ich liczebność, by  mogły się rozmnażać i spełniać swoje zadania. Zróbmy  to poprzez odpowiednie zabiegi, przewietrzanie gleby, utrzymanie jej w optymalnej wilgotności, a tym samym gleba odwdzięczy się nam lepszym plonem.

Płomienie niszczą również siedliska bytowania zwierzyny łownej, m.in.. : zajęcy, bażantów, kuropatw,  a nawet saren.

W ogniu, w wysokiej temperaturze ginie wiele pożytecznych zwierząt : żaby, ropuchy, jaszczurki krety, jeże, zające, lisy , kuny, borsuki nornice, ryjówki i inne małe gryzonie. Giną mrówki i biedronki !  Pamiętajmy, że tylko jedna kolonia mrówek może zniszczyć ok. 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. Biedronki zaś są niezastąpione w walce z mszycami.

W dymie, płomieniach giną pszczoły, trzmiele , które to zapylają kwiaty. Ich mała liczebność powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwencji  dochodzi do obniżenia plonów.

Ogień zabija dżdżownice, które mają pozytywny wpływ na tworzenie odpowiedniej struktury gleby oraz wiele innych pożytecznych owadów. Zwierzęta te są niezastąpione !

 Dym powstający podczas wypalania traw jest bardzo niebezpieczny dla ludzi, nie tylko z powodu zatruwania atmosfery. Wypalanie traw często utrudnia poruszanie się po drogach kierowcom; gęsty dym bardzo ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do wielu wypadków i kolizji. Przez lekkomyślność doprowadzamy do strat materialnych, a także do różnych tragedii osobistych.

KTO PONOSI KOSZTY FINANSOWE WALKI Z OGNIEM ?

Każdy wyjazd straży pożarnej do ognia kosztuje ok. kilkaset złotych. Wystarczy tę sumę pomnożyć przez  dziesiątki tysięcy pożarów w skali kraju a wyjdą nam miliony!!! Te milionowe sumy pokrywane są z Budżetu Państwa, czyli to my – całe społeczeństwo -  płacimy za walkę z pożarami.

ZACHOWAJ ROZSĄDEK !!!

ZA WYPALANIE TRAW GROZI KARA ARESZTU LUB GRZYWNY !

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  .

Mam  nadzieję, że tych, tylko kilka wymienionych powodów, przyczyni się do pozytywnych przemyśleń oraz właściwego postępowania.

 
   kalkulacje
This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com