^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kozłów w sieci najciekawszych wsi

DSCN1502

 

Kozłów – miejscowość znajdująca się na terenie powiatu gliwickiego została wytypowana do udziału w projekcie wdrożeniowym, realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów wraz z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie śląskim pn. „Sieć Najciekawszych Wsi". Uroczysta inauguracja projektu odbyła się w dniu 6.11.2014r., w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w trakcie której ideę projektu przybliżył pomysłodawca projektu Pan Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, Wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi (ARGE). W konferencji inauguracyjnej projektu uczestniczyli lokalni liderzy Kozłowa z Panią Sołtys Małgorzatą Wosiek na czele oraz Panią Gabrielą Joneczek, Stronę Urzędową reprezentowali Pan Stefan Machnik – Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty, Zdrowia i Kultury oraz koordynator projektu w gminie Sośnicowice – Pan Piotr Cieślok.
Projekt ma przede wszystkim ochronić i wykorzystać zasób kultury materialnej, krajobrazu i tradycyjnie pojmowanych walorów wiejskości najcenniejszych wsi w Polsce do ich rozwoju, jako miejsc atrakcyjnego pobytu (turystyka soft) ponadto:
• budować jakość życia mieszkańców tych ws,i głównie w oparciu o przedsięwzięcia wykonane z myślą o przyjezdnych, które w równym stopniu służą mieszkańcom,
• poprzez atrakcyjność miejsca chronić wartość nieruchomości (depopulacyjna nadpodaż - coraz liczniejsze pustostany)
• tworzyć wizytówkę gminy / regionu
• przy realizacji unikalnej strategii rozwoju dać społeczności lokalnej szczególną okazję do kooperacji krajowej a nawet międzynarodowej.
Fakt, iż to właśnie Kozłów jako jedna z nielicznych miejscowości województwa śląskiego, a jedyna z podregionu gliwickiego znalazła uznanie w oczach ekspertów i znalazła się w ściśle wyselekcjonowanym gronie 4 najciekawszych wsi jest ogromną nobilitacją dla całej gminy Sośnicowice, dowodzi ogromnego potencjału, jaki występuje w Kozłowie, jego architekturze, krajobrazie specyficznym i charakterystycznym, spełniającym wysokie standardy projektu, a jednocześnie jest wyzwaniem do aktywnej pracy na rzecz wykorzystania tego potencjału. W tym celu w dniach 4 i 5 grudnia br. odbędzie się wizja terenowa, połączona z konsultacjami i warsztatami przygotowawczymi z ekspertami a skierowanymi do mieszkańców Kozłowa, pozwalająca na odpowiednie oszacowanie oraz wykorzystanie potencjału miejscowości, na którą wszystkich mieszkańców Kozłowa gorąco zapraszamy.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com