^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Powiat przyjazny środowisku

DSCN0799

 

O kolejne zielone i ekologiczne miejsca wzbogaciły się sołectwa, które wzięły udział w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”. Jego uroczyste podsumowanie odbyło się 29 października w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Konkurs jest organizowany przez Powiat Gliwicki. Jego celem jest promowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, promocja innowacyjnych i oryginalnych, ekologicznych przedsięwzięć lokalnych, mogących mieć wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz ukazanie różnorodności działań na rzecz jego ochrony. Nagrodą w konkursie jest dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. Środki są przyznawane w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Gliwickiego.
Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 18 wniosków z 6 gmin. Pierwsze miejsce zajęło Rudno (gm. Rudziniec), które w nagrodę otrzymało 2 750 zł na realizację zadania pn. „Ekologia priorytetem – Zagospodarowanie terenu wokół miejsca rekreacji i pasa drogowego w sołectwie Rudno”, drugie miejsce i nagrodę w wysokości 2 500 zł zdobyła Smolnica (gm. Sośnicowice) na zadanie „Adaptacja istniejącej drogi gruntowej na ścieżkę pieszo-rowerową poprzez budowę kładki na istniejącym rowie melioracyjnym w Smolnicy”, zaś trzecie ex aequo i wsparcie finansowe po 2 250 zł uzyskały Nieborowice (gm. Pilchowice) na zadanie „Zielony skwer – urządzenie terenów zielonych w sołectwie Nieborowice” oraz Wielowieś (ul. Kotków) na zadanie „Miejsce spotkań i rekreacji wśród drzew, krzewów i kwiatów”.
Nagrody po 1 220 zł otrzymali pozostali uczestnicy konkursu: z gminy Gierałtowice są to Przyszowice, z gminy Pilchowice – sołectwa Pilchowice i Żernica, z gminy Rudziniec – Łącza, Pławniowice, Rudziniec i Słupsko, z gminy Toszek – Ligota Toszecka, Płużniczka, Sarnów i Wilkowiczki, z gminy Wielowieś – Wielowieś (gimnazjum), Wielowieś (staw przy ul. Głównej) oraz Wiśnicze.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com