^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z udanego szkolenia drobiarskiego

Relacja z udanego szkolenia drobiarskiego

 szkolenie dr b 07 04 14

W dniu 21 kwietnia 2015 r. ŚODR w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie, zorganizował szkolenie specjalistyczne dla rolników z Dąbrowy Górniczej na temat „ Aktualnej problematyki i najnowszych doniesień i w chowie i hodowli drobiu”. Tematem wiodącym szkolenia specjalistycznego były informacje dotyczące aktualnych problemów żywieniowych, zoohigienicznych, profilaktyki weterynaryjnej.Ciekawa tematyka sprawiła, że zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, liczba uczestników wyniosła – 35 osób.

kuraissabrownściółka

W trakcie szkolenia przedstawiono szereg ciekawych i stojących na wysokim poziomie merytorycznym zagadnień:

- Problemy żywieniowe, odchowu piskląt i młodych kurek w chowie przydomowym.

- Żywienie drobiu nieśnego oraz zasady sporządzania mieszanek pełnoporcjowych z wykorzystaniem dodatków farmerskich

- Profilaktyka weterynaryjna w towarowym chowie drobiu

- Wpływ L-karnityny na zdrowotność stada podstawowego.

- Znaczenie włókna w odchowie kur.

- Zasady stosowania mieszanek mineralno-witaminowych.

kuralohmanściółka

Na szkoleniu podkreślono w sposób wysoce istotny, że Polscy klienci idąc za modą na ekologię, bardzo często sięgają po jaja wiejskie, wyprodukowane w chowie przyzagrodowym, licząc na to, że kupują jaja zdrowsze, lepsze i smaczniejsze. Jednak należy jednoznacznie podkreślić że na smak i walory kulinarne jajek wpływ ma przede wszystkim właściwy do­bór paszy. Konsument może kupić bardzo dobre jaj­ka z klatek, tak samo jak beznadziejne z cho­wu przyzagrodowego i przydomowego.

kuraklatka

farmadrobiu2

Nadal jednak jaja fermowe cieszą się dużą popularnością ze względu na niższą cenę detaliczną. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz zapowiada rozpoczęcie w najbliższym czasie akcji informacyjnej, której celem bę­dzie przekonanie polskich konsumentów do spożywania jajek z nadzorowanej, fermowej produkcji.

drób2

Ce­lem tej akcji będzie odbudowanie ok. 20-proc. spadku spożycia jaj klatkowych, przynajmniej do pozio­mu sprzed czterech lat, czyli do 205 sztuk na mieszkańca rocznie. Izba apeluje także do producentów, aby przeciwstawiali się w swoich środowiskach promo­waniu produkcji przyzagrodowej.Poruszana tematyka dotyczyła również sprzedaży bezpośrednią jaj spożywczych wyprodukowanych we własnych gospodarstwach rolnych. Omówiono wymagania formalno-prawne i weterynaryjne przy sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa oraz obowiązek powiadomienia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji drobiarskiej o zakresie i wielkości produkcji jaj, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia działalności.

kuraobornik

Sprzedaż bezpośrednia jaj może być prowadzona na obszarze województwa, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw.

Jeżeli rolnik zamierza prowadzić sprzedaż jaj na obszarze powiatu innego niż powiat, gdzie jest prowadzona produkcja, informuje o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia tej sprzedaży. Limit produkcji: od 350 do 2 450 sztuk tygodniowo – dla jaj konsumpcyjnych.

kurnikwolnywybieg

Jaja konsumpcyjne przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej powinny być czyste, suche, pozbawione obcych zapachów oraz skutecznie zabezpieczone przed wstrząsami i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.W przypadku jaj limit produkcji pozostaje bez zmian. Projektowane rozporządzenie porządkuje kwestie wymagań weterynaryjnych dla producentów jaj. Szczególną uwagę na szkoleniu zwrócono na salmonellozę. Gospodarstwa prowadzące tylko sprzedaż bezpośrednią jaj nie są objęte krajowym programem zwalczania salmonelli w stadach kur nieśnych ale dla własnego bezpieczeństwa warto jednak wykonywać badania zdrowotności swojego stada.

kura lohmann2

Po zakończeniu części szkoleniowej odbyła się ożywiona dyskusja. Omawiana problematyka wzbudziła niezwykłe zainteresowanie, tak że konieczne stało się przedłużenie zaplanowanego czasu. Na forum dyskusyjnym dokonano wymiany myśli, doświadczeń ale i praktycznych rozwiązań dotyczących w szerokim rozumieniu chowu drobiu. Szkolenie było ze wszech miar udane i pożyteczne dla wszystkich jej uczestników.

Kurykurnikgospodarstwo

Dzięki członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Łośniu, którym składamy serdeczne podziękowania, możliwy był poczęstunek i posiłek przy którym jeszcze długo trwały ożywione dyskusje. Zainteresowanie spotkaniem skłoniło nas do zaplanowania następnych szkoleń, które będą miały w roku 2015 nadal charakter cykliczny.

kuryzielonka

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com