^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Powiatowe spotkanie informacyjno-promocyjne w Będzinie

 

18.02.151

18 lutego 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-promocyjne, zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie i Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie z zakresu płatności bezpośrednich, które realizowane będą według nowego systemu od 2015 roku. Spotkanie rozpoczął i przywitał zebranych Wicestarosta Będziński Pan Emil Bystrowski.
Następnie głos zabierali przedstawiciele instytucji rolniczych: Pan Stanisław Gardoń - Zastępca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Dyrektor Oddziału w Mikołowie, Pan Witold Panas – Zastępca Dyrektora OT Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Pan Zbigniew Łopatecki Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach oraz Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie i jednocześnie Wiceprzewodniczący Sejmiku Śląskiego.
W spotkaniu uczestniczyli również: Pan Jacek Kowalczyk Dyrektor Oddziału Operacyjnego BGŻ w Sosnowcu, Pani Grażyna Winiarczyk z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, Andrzej Bernacki – Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie.
O najważniejszych zmianach w systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących od 2015 roku informowały: Pani Aneta Stęplewska Naczelnik WDSPB Biura Powiatowego ARiMR, Pani Małgorzata Nowakowska oraz Pani Anna Potwardowska p.o. Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie.

Od tego roku rolnik będzie się mógł ubiegać o:
- Jednolitą płatność obszarową,
- Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska(tzw. płatność za zazielenienie),
- Płatność dla młodych rolników,
- Płatność dodatkową (redystrybucyjną),
- Płatności związane z produkcją,
- Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego,
Zaprezentowane zostały także warunki uczestnictwa w sytemie dla małych gospodarstw.
Kolejnym punktem spotkania było omówienie pakietów z działań rolnośrodowiskowo–klimatycznych i rolnictwa ekologicznego, które ciekawie przedstawił Pan Tomasz Motyka – główny specjalista ds. ekologii w ŚODR Oddział w Mikołowie.
Rolnicy zapoznali się również z nowym formularzem wniosku oraz wymogami, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie poszczególnych płatności.

18.02.15

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com