^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Szkolenie w Łęce na temat płatności obszarowych i kampanii przyjmowania wniosków na 2015 rok

łęka

 

W dniu 19.02.2015 r. Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie wraz z Powiatowym Biurem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Będzinie zorganizował szkolenie dotyczące płatności obszarowych i kampanii przyjmowania wniosków na 2015 rok. Na spotkaniu zostały przedstawione wymienione niżej zagadnienia:

 - Jednolita płatność obszarowa (JPO)

 - Płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska (tzw. płatność za zazielenienie)

 - Płatność dla młodych rolników

 - Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

 - Płatności związane z produkcją

 - Płatności w ramach przejściowego wsparcia krajowego

 - System dla małych gospodarstw.

W szkoleniu, które odbyło się w Świetlicy Środowiskowej w Łęce (dzielnica Dąbrowy Górniczej) uczestniczyły 23 osoby.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com