^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Strip - till

    

strip till 1

 

Strip - till inaczej zwana uprawą pasową, to nowa metoda uprawy roli, łącząca cechy rolnictwa zrównoważonego z produkcją intensywną. W uprawie pasowej jak sama nazwa wskazuje, uprawia się tylko wąskie pasy gleby – międzyrzędzia pozostają nieuprawione.

W technologii strip-till uprawia się  głównie kukurydzę, buraki cukrowe, rzepak, słonecznik, a także istnieje możliwość uprawy zbóż i warzyw z rozsady. Uprawa pasowa może być połączona z aplikacją nawozów i siewem. Przy złożonych agregatach uprawowo-siewnych za jednym przejazdem dokonuje się spulchnienia gleby na głębokość 20-30 cm, wysiewu nawozów mineralnych i siewu.

    Strip Till

Możliwość wykonania wielu czynności w jednym pojeździe za jednym "zamachem" to oszczędność czasu paliwa, a także ograniczenie ilości stosowanych maszyn w gospodarstwie.

stripcatii 09 kopyya 696x448

Źródła:

www.cenyrolnicze.pl

www.maszynydlafarmera.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com