^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

RELACJA Z UROCZYSTEJ GALI ZAGŁĘBIOWSKICH PSZCZELARZY

"Podsumowanie prac w gospodarce pasiecznej w roku 2014".

1Uroczysta Gala 12.12.14

W piątek 12 grudnia 2014 r. w Dąbrowie Górniczej (dzielnica Łęknica) w Domu Działkowca odbyła się uroczysta gala dąbrowskich pszczelarzy, podsumowująca prace w gospodarce pasiecznej w roku 2014. Pomysłodawcą i głównym organizatorem „uroczystej gali” było Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej. Myślą przewodnią spotkania była popularyzacja polskiego miodu oraz podtrzymanie bogatych tradycji hodowli pszczół w zagłębiu dąbrowskim. Uroczyste spotkanie pszczelarzy było po raz kolejny okazją do praktycznej wymiany myśli, doświadczeń dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej. Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej Wiesław Stefanik punktualnie o godzinie 1600. przywitał wszystkich zaproszonych gości. Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, za pośrednictwem swojego asystenta Marcina Bazylaka w liście gratulacyjnym, skierowanym na ręce Prezesa, pogratulował Stowarzyszeniu Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej osiągnięć i sukcesów w gospodarce pasiecznej w roku 2014, zaznaczył że działalność Stowarzyszenia wspierana jest finansowo przez Urząd Miasta. Pieniądze przeznaczane są na zakup leków i preparatów pszczelich, krzewów i drzew miododajnych, które bezpłatnie są przekazywane pszczelarzom. Prezydent podkreślił, że Stowarzyszenie od lat bierze czynny udział w życiu miasta, poprzez uczestnictwo w „Święcie Plonów - Dożynkach”, Dniach Dąbrowy Górniczej i innych plenerowych imprezach. Ponadto podkreślił wkład stowarzyszenia w promocję polskiego miodu oraz działalność edukacyjną, ponieważ stowarzyszenie dociera nie tylko do zainteresowanych konsumentów, przez sprzedaż bezpośrednią miodów, ale prowadzi działalność dydaktyczną z najmłodszymi mieszkańcami Dąbrowy w przedszkolach i szkołach. Podczas festynów stowarzyszenie uczy, jak zbudowany jest ul, jak przebiega w nim praca i hierarchia w rodzinach, jak należy zachowywać się w kontakcie z pszczołą, pokazuje nawyki pszczół oraz akcesoria pasieczne, a dzięki licznym degustacjom mieszkańcy Dąbrowy Górniczej podnoszą swoją wiedzę i świadomość konsumencką.

3Uroczysta gala

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia Małgorzata Majewska życzyła wszystkim pszczelarzom i ich rodzinom urodzajnych miodobrań, by benedyktyńska praca w pasiece była nie tylko źródłem satysfakcji osobistej , ale by trud i wysiłek włożony w pracę hodowlaną miał również przełożenie w zadowoleniu finansowym, by praca hodowlana zaowocowała rozwojem pasiek i powiększaniem rodzin pszczelich, realizacją zamierzonych celów, twórczych inicjatyw, wspaniałych osiągnięć w życiu zawodowym oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

4Uroczysta gala

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, miał zaszczyt reprezentować autor niniejszego artykułu, który przekazał na ręce Pana Prezesa Wiesława Stefanika list gratulacyjny od Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Grzegorza Boskiego następującej treści :

 

2Uroczysta gala

Z okazji uroczystości podsumowania prac w gospodarce pasiecznej w roku 2014, składam Państwu serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia. Każda uroczystość, wystawa, pokaz, seminarium czy szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej jest niezwykłym wydarzeniem: świętem, konsolidacją środowiska pszczelarzy mającym na celu wspólną wymianę merytorycznych poglądów, doświadczeń oraz podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć i problemów występujących w branży pszczelarskiej. Gratuluję wspaniałych osiągnięć w działalności związanej z pszczołami, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale i przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które służą zdrowiu ludzkiemu. Dziękując za Wasz znaczący wkład w rozwój pszczelarstwa w województwie śląskim, życzę wszystkim pszczelarzom dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy pasiecznej. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości. Panu Prezesowi Wiesławowi Stefanikowi składam gratulacje, wyrazy uznania, życzę dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

5Uroczysta gala

Uwieńczeniem części oficjalnej spotkania, był wspólny, okolicznościowy „opłatek wigilijny”. Podczas kuluarowych rozmów, w mniej zobowiązującej atmosferze, przy bardzo smacznym i tradycyjnym karpiu i zupie grzybowej uczestnicy gali dzielili się praktycznymi uwagami oraz aktualnymi problemami pszczelarskimi. Podkreślano jednomyślnie celowość i konieczności organizowania częstszych, specjalistycznych i seminaryjnych spotkań w celu konsolidacji środowiska pszczelarzy oraz wspólnej wymiany merytorycznych poglądów i doświadczeń. Tegoroczna uroczysta gala pszczelarska podsumowywująca rok 2014 została przez uczestników bardzo wysoko oceniona, pod względem merytorycznym, dydaktycznym a przede wszystkim organizacyjnym. Osobiście gratuluę organizatorom i osobom zaangażowanym, które przyczyniły się do realizacji tego uroczystego spotkania. Dąbrowscy pszczelarze to prawdziwi pasjonaci, o miodach i pszczołach mogą opowiadać godzinami. Wiedzę mają sporą a mimo to dodatkowo, cyklicznie dokształcają się na szkoleniach, seminariach, konferencjach również tych organizowanych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com