^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z odbytych szkoleń specjalistycznych dotyczących chowu drobiu oraz bioasekuracji produkcji trzody chlewnej dla zainteresowanych rolników z powiatu będzińskiego.


Z wielką przyjemnością, z lekkim opóźnieniem informujemy, o niezwykle udanych szkoleniach specjalistycznych dla zainteresowanych rolników, zorganizowanych przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie w miejscowości Łosień, w świetlicy środowiskowej Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. Szkolenia specjalistyczne zorganizowano w dwóch blokach tematycznych: „Aktualne zagadnienia problematyki  drobiarskiej w chowie przydomowym" w dniu 7 kwietnia 2014 roku, oraz 8 kwietnia br. „ Bioasekuracja w chowie trzody chlewnej w dobie realnego zagrożenia afrykańskim pomorem świń - zalecenia Śląskiego Lekarza Weterynarii ".Tematami wiodącym szkoleń specjalistycznych były informacje dotyczące aktualnych zagadnień w chowie drobiu oraz bioasekuracji chowu świń. Ciekawa tematyka sprawiła, że zainteresowanie przerosło najśmielsze oczekiwania organizatorów, liczba uczestników wyniosła - 52 osoby.W trakcie szkolenia przedstawiono szereg ciekawych i stojących na wysokim poziomie merytorycznym zagadnień:    Problemy żywieniowe odchowu ras użytkowych drobiu i amatorskich w chowie przydomowym.
    Żywienie drobiu nieśnego oraz zasady sporządzanie mieszanek pełnoporcjowych z wykorzystaniem dodatków farmerskich
    Profilaktyka zootechniczno-weterynaryjna oraz zoohigieniczna w przydomowym chowie drobiu
    Wpływ L-karnityny na zdrowotność stada podstawowego.
    Znaczenie włókna w odchowie kur nieśnych oraz mięsnych.
    Zasady stosowania mieszanek mineralno-witaminowych.
    Bioasekuracja w chowie trzody chlewnej
    Zalecenia informacyjne Śląskiego Lekarza Weterynarii
   

szkolenie dr b 07 04 14

 

Ekonomika produkcji wieprzowinyPo zakończeniu części merytorycznej i  wykładowej  (w obu przypadkach szkoleń) trwały  się ożywione dyskusje. W przypadku ASF omawiana problematyka wzbudziła niezwykłe zainteresowanie, tak że konieczne stało się przedłużenie zaplanowanego czasu. Pytania dotyczyły śmiertelności stada, które może sięgać do 100 %. Do dnia dzisiejszego nie opracowano skutecznej szczepionki, co więcej - należy zaznaczyć, że ze względu na dużą zakaźność obowiązuje całkowity zakaz leczenia ASP. Jedynym dopuszczalnym postępowaniem jest ubijanie i utylizacja wszystkich świń w strefie ogniska. Ponieważ jedynym sposobem zapobiegania i ochrony przed zarazą jest bioasekuracja, za którą bezpośrednio odpowiedzialny jest rolnik hodowca, producent trzody chlewnej, podkreślano jednoznacznie że musi on zrobić wszystko by nie dopuścić do zakażenia  swoich zwierząt. Również zwrócono uwagę, że problem ASF dotyczy osób postronnych, które nie są producentami świń, a odwiedzają gospodarstwa i chlewnie, stanowiąc potencjalne źródło i rezerwuar zakażeń, tymczasem w myśl przepisów sanitarno-weterynaryjnych obowiązuje ścisły zakaz wstępu do obiektów inwentarskich osobom obcym. Na forum dyskusyjnym szkolenia drobiarskiego dokonano wymiany myśli, doświadczeń, praktycznych rozwiązań dotyczących w szerokim rozumieniu chowu drobiu nieśnego, mięsnego oraz odchowów. Szkolenia były ze wszech miar udane i pożyteczne dla wszystkich jej uczestników.Dzięki członkiniom Koła Gospodyń Wiejskich w Łośniu, którym składamy serdeczne podziękowania, możliwy był poczęstunek i posiłek przy którym jeszcze długo trwały ożywione dyskusje. Zainteresowanie spotkaniem skłoniło nas do zaplanowania następnych szkoleń.
Rafał Przybyła

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com