^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zaproszenie na szkolenie

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

w Będzinie

zaprasza na szkolenie nt:

"Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo Wodne"

Poddziałanie: 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Szkolenie odbędzie się dn. 13 września 2022 r. w Siewierzu ul. Rynek 18.

 

tel. 32 2677435, 603115332

logo sodr9

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com