^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs Piosenki Ludowej

Toporowianki

Jezioranki

Klimontowianki

Mierzęcanki

Podczas 42 Dni Otwartych Drzwi w oddziale ŚODR Mikołów, odbył się Konkurs Piosenki Ludowej. Uczestniczyły w nim Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Mierzęcice: "Toporowianki", "Mierzęcanki i "Jezioranki" z Sosnowca: "Klimontowianki". Komisja Konkursowa oceniała według następujacych kryteriów:

- dobór repertuaru i jego zgodność z tradycją regionu;

- sposób wykonania i styl (poprawność gwarowa);

- wrażenie i osobowość artystyczna zespołów (stroje regionalne).

Z naszego regionu wyróżnienie otrzymał Zespół Śpiewaczy "Toporowianki" za kultywowanie tradycji regionalnych.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com