^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs Piosenki Ludowej

Toporowianki

Jezioranki

Klimontowianki

Mierzęcanki

Podczas 42 Dni Otwartych Drzwi w oddziale ŚODR Mikołów, odbył się Konkurs Piosenki Ludowej. Uczestniczyły w nim Koła Gospodyń Wiejskich z gminy Mierzęcice: "Toporowianki", "Mierzęcanki i "Jezioranki" z Sosnowca: "Klimontowianki". Komisja Konkursowa oceniała według następujacych kryteriów:

- dobór repertuaru i jego zgodność z tradycją regionu;

- sposób wykonania i styl (poprawność gwarowa);

- wrażenie i osobowość artystyczna zespołów (stroje regionalne).

Z naszego regionu wyróżnienie otrzymał Zespół Śpiewaczy "Toporowianki" za kultywowanie tradycji regionalnych.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com