^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PSZCZELARSKIE – MIODOBRANIE Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej „po lipie”,sposoby poddawania przyjmowania i metody poddawania matek rodzinom pszczelim, miodobranie oraz innowacyjne proekologiczne zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji

pszczoly 2Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej zapraszają, zainteresowanych pszczelarzy

innowacjami branżowymi na seminarium

” LIPCOWE Zalecenia PSZCZELARSKIE – MIODOBRANIE.

Optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej „po lipie”, wymiana matek pszczelich, sposoby poddawania przyjmowania i metody poddawania matek rodzinom pszczelim, miodobranie oraz innowacyjne proekologiczne zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji ”

Seminarium pszczelarskie odbędzie się o godz.1600

w dniu 23-go LIPCA 2021 r. ul. Sienkiewicza 6 A

w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

Spotkanie SEMINARYJNE odbędzie się w reżimie sanitarnym – obowiązkowe maseczki, dystans 1,5-2,0 m. także inne obostrzenia (w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceńi warunków prowadzenia działalności) dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com