^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Seminarium pszczelarskie - Majowe zalecenia - optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej, innowacyjne proekologiczne zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich

PSZCZOŁA ARR

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie

oraz

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej

zapraszają, zainteresowanych pszczelarzy

innowacjami branżowymi na seminarium

” Majowe zalecenia - optymalizacja prac w gospodarce pasiecznej, innowacyjne proekologiczne zagadnienia profilaktyki i bioasekuracji rodzin pszczelich ”

Spotkanie zawodowe odbędzie się w reżimie sanitarnym – obowiązkowe maseczki, dystans 1,5-2,0 m. także inne obostrzenia (w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych: wymagań, zaleceńi warunków pr owadzenia działalności) dla szkoleń spełniających przesłanki spotkań zawodowych – przy poszanowaniu aktualnych zasad organizowania spotkań zawodowych.

Seminarium pszczelarskie

odbędzie się o godz.1600

w dniu 7-go MAJA 2021 r.

ul. Sienkiewicza 6 A

w budynku Centrum Aktywności Obywatelskiej

Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com