^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Jak legalnie ubić cielę w gospodarstwie

krowki slider

 

Ubój cieląt w gospodarstwie. Rolnik może ubić cielę do 6 miesiąca życia, trzodę, kozę i owcę na terenie własnego gospodarstwa lub w innym gospodarstwie, które zostało zarejestrowane przez Inspekcję Weterynaryjną do usługowego uboju zwierząt. Mięso pochodzące z takiego uboju można wykorzystać jedynie na użytek własny.

Nie ma limitu liczby cieląt poddanych ubojowi w gospodarstwie w ciągu roku i obowiązku badania przed i poubojowego. Cielęta powinny być zdrowie i prawidłowo zidentyfikowane. Jeżeli były leczone, ubój jest możliwy po upływie okresu karencji produktu leczniczego.

Aby móc legalnie ubić cielę, należy przejść bezpłatne szkolenie teoretyczne, organizowane przez powiatowego lekarza weterynarii, które będzie potwierdzone zaświadczeniem. Nie ma obowiązku odbycia praktyki w rzeźni.

Ponadto należy:

  • Poinformować powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia uboju, o zamiarze uboju na co najmniej 24 godziny przed planowanym ubojem oraz o miejscu, gdzie ma być dokonany ubój,
  • Informacja o zamiarze uboju przekazywana jest w formie pisemnego powiadomienia, zawierającego oświadczenie o zagospodarowaniu na własny koszt materiału szczególnego ryzyka,
  • Zgłosić ubój do kierownika biura powiatowego ARiMR w terminie 7 dni od
    daty zdarzenia,
  • Zniszczyć kolczyk lub duplikat kolczyka,

Zwrócić paszport lub duplikat paszportu do ARiMR.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com