^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowelizacja ustawy o paszach (GMO)

Nowelizacja ustawy o paszach

Sejm znowelizował ustawę o paszach, zgodnie z którą od 1 stycznia 2023 roku wejdzie w życie zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych (GMO).

Chodzi tu głównie o importowaną poekstrakcyjną śrutę sojową, która jest obecnie głównym surowcem białkowym w mieszankach paszowych dla drobiu oraz trzody chlewnej i w znaczącej większości pochodzi z upraw genetycznie modyfikowanych. Zastąpienie białka sojowego krajowymi nasionami roślin strączkowych będzie trudne ze względu na dopuszczalny bezpieczny udział tych surowców w paszach, szczególnie w mieszankach dla młodego drobiu i prosiąt. Chodzi przede wszystkim o dużą zawartość włókna oraz substancji antyżywieniowych w nasionach roślin strączkowych.

pasza

Moratorium będzie obowiązywało przez kolejne dwa lata, choć w złożonym 13 listopada poselskim projekcie ustawy wnioskowano o wydłużenie czasu wejścia w życie zakazu do 2025 roku. Z kolei Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej .Polsus" oraz 4 inne organizacje rolnicze wnioskowały w piśmie do ministra rolnictwa o przesunięcie wejścia zakazu stosowania pasz opartych o komponenty GMO aż o 6 lat, tłumacząc, że obecnie nie ma możliwości zastąpienia w paszach dla zwierząt importowanej śruty sojowej. Ich zdaniem wciąż brakuje skutecznego programu wspierającego produkcję i przerób rodzimego białka roślinnego.

Efektem zakazu (GMO) będzie spadek produkcji zwierzęcej, w szczególności drobiu, rzędu 30%, eksperci twierdzą, że będzie to nawet 50% oraz spadek zatrudnienia w branży drobiarskiej o ok. 20-30 tys. pracowników. Spadnie znów spożycie mięsa wytwarzanego w kraju będącego pod kontrolą weterynarii z 72 kg na osobę rocznie do ok. 40-60 kg. Nie wspomnę o najważniejszym, o lawinowym wzroście cen.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com