^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Praktyczne zalecenia oborowe

Okiem zootechnika

Akademia zakiszania

Ocena kału to jeden z elementów prawidłowego zarządzania stadem krów, który dostarcza nam cennych informacji o charakterze fermentacji w żwaczu i strawności pokarmu. Zmiany w wyglądzie kału możemy zaobserwować już po upływie 12 godzin od popełnionego błędu żywieniowego.

wyjazd9

Gdy pasza jest niewłaściwie fermentowana w żwaczu, duże jej ilości docierają do jelita cienkiego.Tempo pasażu treści pokarmowej przez przewód pokarmowy jest zbyt szybkie i treść pokarmowa opuszcza jelito cienkie niestrawiona i niewchłonięta. Gdy żywimy krowy dawkami ubogimi we włókno lub o nadmiernej ilości węglowodanów niestrukturalnych, to możemy spodziewać się wysokiej fermentacji w jelicie grubym. Wygląd kału może zatem dostarczyć nam wielu cennych informacji na temat prawidłowości żywienia. Oceniając kał należy uwzględnić jego kolor, konsystencję i zawartość.

wyjazd1Kolor zależy od typu paszy, zawartości żółci, tempa pasażu i strawności. Kał ciemnozielony powstaje przy żywieniu krów zielonką, brązowooliwkowy - gdy dawka zawiera duże ilości siana, z kolei kał żółtawo-oliwkowy powstaje przy żywieniu TMR-em. Kał ciemny, z widocznymi krwawymi wybroczynami wskazuje na krwawienie w przewodzie pokarmowym.

IMG 2206

Konsystencja kału zależy od wilgotności paszy i czasu jej zalegania. Luźny kał może być wywołany: zatruciem, infekcją lub pasożytami, intensywną fermentacją węglowodanów, nadmiernym pobraniem białka, wysokim poziomem białka ulegającego degradacji w żwacza( np. poprzez skarmianie młodej zielonki), stresem (głównie cieplnym).

IMG 2201

Struktura kału określająca ilość długich kawałków roślin oraz niestrawionych ziaren zbóż i kukurydzy, jest informacją dla hodowcy o warunkach fermentacji w żwaczu, technologii i prawidłowości przygotowania pasz oraz szybkości przechodzenia treści przez przewód pokarmowy.

wyjazd2

Analizę fizyczną kału możemy wykonać na sitach kałowych, a gdy takowych nie posiadamy, na zwykłych sitkach. Próbkę kału (najlepiej od każdej krowy z osobno) przepłukujemy silnym strumieniem wody, po czym wyciskamy jej nadmiar, ważymy i oceniamy. W kale zdrowej krowy powinno być nie więcej niż 12 % niestrawionych składników paszy. Jeżeli pojawią się wątpliwości co do poprawności wykonanej oceny, można dodatkowo zmierzyć pH kału. Jego prawidłowa wartość wynosi 6,7-7,0

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com