^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

80-lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Toporowicach

W sobotę 6 września br. odbyły się uroczystości związane z obchodami 80-lecia KGW w Toporowicach.

Uroczystości zaczęły się od uroczystej mszy świętej,  którą odprawił probosz miejscowej parafii ks. kanonik Janusz Rakoczy.

 

80 lecie Toporowice

 

Po mszy świętej wszyscy udali się do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowicach, gdzie przywitano zaproszonych gości. Następnie przedstawiona została prezentacja zatytułowana "Z biegiem lat, z biegiem dni", ukazująca piersze lata działaności KGW w Toporowicach, jego bogatą historię, a także obecne sukcesy, których ciągle przybywa.

 

80 lecie Toporowice 1

 

Zaproszeni goście złożyli na ręce Pani Przewodniczącej KGW Janiny Sabatowicz, najserdeczniejsze życzenia.

 

Podczas uroczystości, uhonorowano również zasłużone członkinie Koła. Na wniosek Wójta Gminy Grzeorza Podlejskiego „Order Serca Matkom Wsi” otrzymała pani Halina  Hanak. Tytuł  honorowej przewodniczącej KGW otrzymały: pani Irena Twardoch, pani Czesława Płaczek oraz pani Maria Kościelniak.Na wniosek Wójta Gminy, Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przyznała także Złotą Odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego dla Koła Gospodyń Wiejskich z Toporowic. Odznakę, która jest wyrazem uznania za działalność wybitnie przyczyniającą się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa - wręczyła na ręce przewodniczącej Koła - radna Sejmiku Śląskiego Małgorzata Ochęduszko – Ludwik. Ponadto wszystkie Panie dostały dyplomy za zaangażowanie w działoność Koła, upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi.

 

80 lecie Toporowice 2

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com