^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zagłębiowska Gala Pszczelarska Uroczyste Podsumowanie Prac w Gospodarce Pasiecznej w roku 2019 Powiatu Będzińskiego

SEMINARIUM WYJAZDOWE

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Będzinie, Dział Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa Oddziału Mikołów oraz Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej zapraszają serdecznie wszystkich zainteresowanych pszczelarzy z powiatu będzińskiego na uroczyste podsumowanie prac w gospodarce pasiecznej w roku 2019 zorganizowane przez zagłębiowskich pszczelarzy Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej - „Zagłębiowska Gala Pszczelarska 2019”. Seminarium wyjazdowe – specjalistyczne pszczelarskieg1

spotkanie branżowe odbędzie się o godz.1700 w dniu 14 grudnia 2019 r. w Dąbrowie Górniczej Park Hallera Kompleks Sportowo Rekreacyjnym „ Nemo ‘’ Urzędu Miasta Dąbrowy Górniczej. W programie wykłady prelegentów i wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości w tym Prezydenta Miasta.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem „uroczystej gali” jest Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej. Myślą przewodnią spotkania jak co roku będzie, popularyzacja Polskiego miodu oraz podtrzymanie bogatych tradycji hodowli pszczół w zagłębiu dąbrowskim. Uroczyste spotkanie pszczelarzy będzie po raz kolejny, okazją do praktycznej wymiany myśli, doświadczeń dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com