^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Stawki pomocy Unii Europejskiej w zł/kg za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku, „zielonych zbiorów” i „niezbierania”

jabłka emabargo

 

Nadzwyczajne środki unijnego wsparcia będą przyznawane w odniesieniu do następujących produktów, niezależnie od sposobu ich uprawy:

- pomidory,

- marchew,

- kapusty,

- słodka papryka,

- kalafiory i brokuły,

- ogórki,

- pieczarki,

- jabłka,

- gruszki,

- śliwki,

- owoce miękkie (maliny, porzeczki czarne, białe lub czerwone, żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium),

- winogrona stołowe,

- kiwi.

Produkty wycofane z rynku mogą być przeznaczone na:

- bezpłatną dystrybucję,

- spasanie,

- przetwórstwo na bioetanol przeznaczony na cele nieżywnościowe,

- przetwórstwo na biogaz,

- zielone zbiory i niezbieranie.

Najwyższą stawkę płatności otrzymają producenci rolni przeznaczający owoce i warzywa na bezpłatną dystrybucję. Maksymalne kwoty wsparcia dla produktów objętych nadzwyczajnym wsparciem Unii Europejskiej (w zł/kg) podane są w poniższej tabeli.

Wymienione wyżej działania obejmują okres od dnia 18 sierpnia do dnia 30 listopada 2014 r. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia są zarówno uznane organizacje producentów realizujące Program Operacyjny, jak i pozostali producenci. Rekompensaty przysługujące za przeprowadzone działanie będą wypłacane później.

Z uwagi na bardzo ograniczony budżet, jaki Komisja przewiduje na wsparcie producentów, który wynosi 125 mln EUR dla wszystkich państw członkowskich i możliwe szybsze, tj. przed dniem 30 listopada br. jego wyczerpanie, istotne jest jak najszybsze i rzetelne przekazywanie powiadomień dotyczących wybranego działania oraz ilości produktów i powierzchni nim objętych do właściwych oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego.

 

embargo stawki

 

źródło: http://www.minrol.gov.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com