^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INICJATYWA DĄBROWSKICH PSZCZELARZY GODNA DO NAŚLADOWANIA

Inicjatywa dąbrowskich pszczelarzy – godna do naśladowania

plaster pszczoła

Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

                                                                                                                                                                                  Pan Zbigniew Podraza

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej

         Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo – zwracamy się do Was z prośbą o udzielenie wsparcia naszej organizacji w dążeniu do zachowania w naszym mieście polskiej, rodzimej roślinności, a zaniechania nasadzeń drzew i krzewów pochodzenia egzotycznego w szczególności gatunków modyfikowanych genetycznie.

W ostatnich miesiącach w Dąbrowie Górniczej mają miejsce bardzo zaawansowane inwestycje związane z rozbudową i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej. Wykonywanie robót inżynieryjnych wiąże się z koniecznością likwidacji dotychczasowych obszarów zieleni i wycinką dużej ilości drzew naszych rodzimych gatunków takich jak: lipa, klon, wierzba, dąb czy zaliczana do krzewów, popularnie zwana akacja.

My - członkowie Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej rozumiemy potrzebę tych zmian i z nimi związane straty w jakże nam i naszym pszczołom niezbędnym drzewostanie gatunków silnie miodo- i pyłkodajnych. Niepokojącym wydaje się natomiast fakt, iż w planach przyszłego zagospodarowania zamiast dotychczasowych roślin tego samego gatunku
i w takiej samej ilości – znalazły się drzewa i krzewy ozdobne cieszące w prawdzie oko, ale nie dające pożywienia ani naszym pszczołom, ani innym pożytecznym owadom. Nikt z nas nie kwestionuje potrzeby dalszej realizacji rozpoczętych inwestycji, warto natomiast pamiętać o konieczności zachowania odpowiedniej proporcji pomiędzy względami czysto estetycznymi,
a równowagą w istniejącym ekosystemie, w którym pszczoły odgrywają bardzo istotną rolę. Nasze Stowarzyszenie jest organizacją aktywnie działającą
w mieście i na jego rzecz, dlatego można otrzymać od nas bardziej szczegółowe informacje na poruszony w piśmie problem - jest to również możliwe poprzez wspólną debatę na comiesięcznych spotkaniach w budynku Urzędu Miasta.

         Oczekując z Państwa strony zrozumienia, a co za tym idzie wprowadzenia zasugerowanych rozwiązań pozostajemy z wyrazami szacunku.

                                                                                                         Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com