^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Będzińskie seminarium wyjazdowe z udziałem Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Zagłębiowska Gala Pszczelarska Uroczyste Podsumowanie

Prac w Gospodarce Pasiecznej w roku 2017

g1

W sobotę 16 grudnia br. w Dąbrowie Górniczej w hotelu-restauracji „Astra” odbyła się uroczysta gala zagłębiowskich pszczelarzy podsumowująca prace w gospodarce pasiecznej w roku 2017. Pomysłodawcą i głównym organizatorem „uroczystej gali” było Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej. Myślą przewodnią spotkania była, popularyzacja Polskiego miodu oraz podtrzymanie bogatych tradycji hodowli pszczół w zagłębiu dąbrowskim.

g2

Uroczyste spotkanie pszczelarzy było po raz kolejny, okazją do praktycznej wymiany myśli, doświadczeń dotyczących w szerokim rozumieniu hodowli pszczół i gospodarki pasiecznej. Prezes Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej Ryszard Witczak punktualnie o godzinie 1700, przywitał wszystkich zaproszonych gości, podziękował członkom stowarzyszenia za tegoroczną, nienaganną współpracę i wspólnie z przedstawicielami zarządu stowarzyszenia, uhonorował okolicznościowymi nagrodami najbardziej aktywnych pszczelarzy, którzy czynnie pomagali w realizacji statutowych działań.

g3Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, pogratulował wszystkim zebranym pszczelarzom osiągnięć i sukcesów w gospodarce pasiecznej w roku 2017, zaznaczył że działalność Stowarzyszenia wspierana jest finansowo przez Urząd Miasta. Pieniądze przeznaczane są na zakup leków i preparatów pszczelich, krzewów i drzew miododajnych, które bezpłatnie są przekazywane pszczelarzom.

g4

Prezydent podkreślił że Stowarzyszenie od lat bierze czynny udział w życiu miasta, poprzez uczestnictwo w „Święcie Plonów - Dożynkach”, Dniach Dąbrowy Górniczej i innych plenerowych imprezach. Ponadto podkreślił wkład stowarzyszenia w promocję polskiego miodu oraz działalność edukacyjną, ponieważ stowarzyszenie dociera nie tylko do zainteresowanych konsumentów, przez sprzedaż bezpośrednią miodów, ale prowadzi działalność dydaktyczną z najmłodszymi mieszkańcami Dąbrowy w przedszkolach i szkołach.

g6

Podczas imprez plenerowych, wystawienniczych, edukacyjnych festynów oraz konkursów pszczelarskich, stowarzyszenie uczy jak zbudowany jest ul, jak przebiega w nim praca i hierarchia w rodzinach jak należy zachowywać się w kontakcie z pszczołą, pokazuje nawyki pszczół oraz akcesoria pasieczne. Dzięki działaniom na rzecz ratowania pszczół, licznym degustacjom dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej, pogłębiają ich wiedzę o walorach zdrowotnych i proekologicznych produktów pszczelarskich, a przede wszystkim świadomość konsumencką.

g5Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, miał zaszczyt reprezentować autor niniejszego artykułu, który przekazał na ręce Prezesa Ryszarda Witczaka okolicznościowy list gratulacyjny od Dyrekcji Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie następującej treści : Z okazji uroczystości podsumowania prac w gospodarce pasiecznej w roku 2017 składam Prezesowi Ryszardowi Witczakowi, oraz Zarządowi Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej, gratulacje, wyrazy uznania, życzę sukcesów i wytrwałości w realizacji zamierzeń statutowych oraz dużo radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Wszystkim aktywnym członkom Stowarzyszenia Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej , dziękuję za Wasz znaczący wkład, w ratowanie rodzin pszczelich oraz rozwój pszczelarstwa w województwie śląskim. Życzę dużo zdrowia, pomyślności i wytrwałości w pracy pasiecznej. Gratuluję stowarzyszeniu wspaniałych osiągnięć w działalności hodowlanej związanej z pszczołami, które stanowią niezbędny element w przyrodzie, warunkujący nie tylko plonowanie roślin, ale przynoszący człowiekowi wiele korzyści związanych z produktami pszczelimi, które służą zdrowiu ludzkiemu. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia składam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, radości, chwil przeżytych w miłej rodzinnej atmosferze oraz wytrwałości w realizacji osobistych zamierzeń i wszelkiej pomyślności w każdym dniu nowego roku 2018.

g7

W imieniu Dyrekcji ŚODR w Częstochowie gratulujemy organizatorom i osobom zaangażowanym, które przyczyniły się do realizacji tego uroczystego spotkania. Dąbrowscy pszczelarze to prawdziwi pasjonaci, o miodach, produktach i pszczołach mogą opowiadać godzinami.

g8

Wiedzę mają sporą a mimo to systematycznie i cyklicznie dokształcają się na szkoleniach, seminariach, konferencjach, angażują się czynnie w ratowanie rodzin pszczelich. Stowarzyszenie Pszczelarzy w Dąbrowie Górniczej wspólnie z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

g9

Uwieńczeniem części oficjalnej spotkania, był wspólny okolicznościowy „opłatek wigilijny”. Podczas kuluarowych rozmów, w mniej zobowiązującej atmosferze, przy bardzo smacznych i tradycyjnym wspaniałościach kulinarnych, uczestnicy gali dzielili się praktycznymi uwagami oraz aktualnymi problemami pszczelarskimi.

g10

Podkreślano jednomyślnie celowość i konieczności organizowania częstszych, specjalistycznych i seminaryjnych spotkań w celu konsolidacji środowiska pszczelarzy oraz wspólnej wymiany merytorycznych poglądów i doświadczeń.

g11

Tegoroczna uroczysta gala pszczelarska podsumowywująca rok 2017 została przez uczestników bardzo wysoko oceniona, pod względem merytorycznym, dydaktycznym a przede wszystkim organizacyjnym.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com