^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

PTASIA GRYPA

Uwaga !! Ptasia Grypa w Polsce już w pięciu województwach

kuraissabrownściółka

Według stanu posiadanej wiedzy na dzień 12 stycznia 2017 r., w Polsce wykryto już 28 ognisk grypy ptaków, w pięciu województwach, z czego aż 17 znajduje się w województwie lubuskim. Do tej pory z powodu wirusa H5N8 padło lub zostało przeznaczonych do utylizacji ponad 420 tys. sztuk drobiu. Tylko od pierwszego stycznia 2017 r. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o wystąpieniu sześciu nowych ognisk choroby: trzech w województwie lubuskim, dwóch na Opolszczyźnie oraz jednego w Małopolsce. W tym ostatnim regionie padły nie tylko kury i indyki, ale także strusie, pawie i gołębie. Łącznie w gospodarstwie w Krzywaczkach (powiat myślenicki) padło 286 sztuk drobiu i innych ptaków. Kolejny przypadek wystąpienia wirusa H5N8 odnotowano ponownie w województwie lubuskim. Jednak tym razem nie był to powiat gorzowski, jak wszystkie poprzednie, tylko powiat międzychodzki. Na fermie zlokalizowanej w miejscowości Przytoczna padło aż 28 tys. indyków. Ostatnie, jak do tej pory, ognisko (wg. stanu 12.01.17) ptasiej grypy, zostało odnotowane w sąsiadującym z nami województwie opolskim w miejscowości Włochy w powiecie namysłowskim. Z powodu groźnego wirusa H5N8 zdechły tam 34 kury nioski. Ptasia grypa do tej pory spowodowała największe straty na fermach w województwie lubuskim, które specjalizują się i są nastawione na produkcję indyków rzeźnych. Na fermach tych padło już niemal 270 tys. indyków. Według Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpienie tylu ognisk zapalnych, ptasiej grypy odbije się na eksporcie polskiego mięsa drobiowego, ale raczej nie czeka nas załamanie. Zgodnie z obowiązującymi normami ,do pozostałych państw UE możemy dalej eksportować mięso drobiowe, a zakazem są objęte jedynie tereny zapowietrzone. Jednak, co należy podkreślić, kraje z poza Unii już stosują zakaz dla całej Polski. Na szczęście eksport do państw europejskich wynosi aż 80% całego eksportu mięsa drobiowego. Poniżej prezentujemy :

APEL do Rolników i Hodowców Drobiu

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo! Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAl), podtypu H5N8 - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

 

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 

-zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

-nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

-nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

-stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą
z mydłem;

-stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

-przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

 

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com