^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nabory PROW a koronawirus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło informację związaną z naborem wniosków do Działań PROW 2014 - 2020 w zaistniałej sytuacji epidemii Covid 19

Infografika - nabory PROW

Informacja dotycząca wdrażania PROW 2014–2020 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zaplanowane obecnie terminy naborów w ramach PROW 2014-2020 mogą ulec zmianom po to, by umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy, skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie. Ma to związek z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego( obecnie mamy już stan epidemii - przyp. ), wynikającego z pandemii COVID-19.

Wydłużenie terminów naborów oraz terminów składania ofert

W każdym przypadku, gdy jest to możliwe wydłużane będą terminy naborów (w tym terminy na składanie ofert w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla instrumentów wsparcia, których to dotyczy) albo ogłaszane będą kolejne nabory bezpośrednio po zamknięciu poprzedniego. W szczególności będzie to miało miejsce w sytuacji niższej aktywności podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy w stosunku do poprzednich naborów.

Informacje na temat terminów naborów dostępne będą w ogłoszeniach podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia tj.:

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;

urzędów marszałkowskich.

Przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczony jest kontakt osobisty - tylko kontakt telefoniczny lub e-mailowy

Kontakt z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami jednostek doradztwa rolniczego powinien odbywać się wyłącznie w formie określonej przez te podmioty. ( czyli jak wyżej  - przyp.)

W ramach poszczególnych instrumentów wsparcia:

1.podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy oraz beneficjenci mogą wystąpić do podmiotu wdrażającego dany instrument wsparcia z prośbą odpowiednio o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy w razie uchybienia terminu wykonania określonych czynności w toku tych postępowań;

2.możliwe jest całkowite lub częściowe zwolnienie beneficjentów przez podmiot wdrażający dany instrument wsparcia z wykonania zobowiązania lub zmiana terminu jego wykonania w przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań z powodu okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności; przypadki siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności zgłasza się na piśmie właściwemu organowi wraz z odpowiednimi dowodami wymaganymi przez właściwy organ, w ciągu piętnastu dni roboczych od dnia, w którym beneficjent lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać tej czynności.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy odpowiednich podmiotów wdrażających.

W odniesieniu do tych instrumentów wsparcia, w których:

- nie ma obecnie możliwości wystąpienia z prośbą o przywrócenie lub przedłużenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania lub wypłaty pomocy;

 - ze względu na charakter zobowiązania nie jest obecnie możliwa zmiana terminu wykonania tego zobowiązania;

obowiązujące w tym zakresie rozwiązania, z uwagi na panującą sytuację, są niewystarczające,trwają prace legislacyjne, których celem jest niezwłoczne wprowadzenie rozwiązań, które mają dać taką możliwość.

Powyższe informacje nie dotyczą działań obszarowych PROW 2014-2020:

1.Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami,

2.Płatności zalesieniowych (w zakresie rocznych premii),

3.Rolnictwo ekologiczne,

4.Dobrostan zwierząt,

5.Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne.

W przypadku tych wniosków nabór rozpoczął się 15 marca 2020 r. i prowadzony jest drogą elektroniczną.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi