^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

Wieloletnie pasy kwietne

łąki kwietneWieloletnie pasy kwietne, to nowa płatność przewidziana w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Interwencja finansowa będzie polegać na zakładaniu i utrzymaniu śródpolnych wieloletnich pasów kwietnych, które stanowią korytarze ekologiczne i ostoje dla zwierząt. Podobnie jak w przypadku zobowiązań rolnośrodowiskowych, tak i tutaj okres zobowiązania potrwa 5 lat. Zgodnie z informacjami podanymi w III wersji Planu Strategicznego stawka tej płatności wyniesie ok. 4200 zł za 1 ha. Warunki uzyskania płatności: szerokość pasa kwietnego od 3 do 9 m, długość co najmniej 35 m, obsianie pasa mieszanką roślin składającą się z co najmniej z 10 gatunków roślin jednoletnich, dwuletnich i wieloletnich.

Źródło: Plan Strategiczny WPR 2023-2027

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com