^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Badanie koniunktury w gospodarstwie rolnym

Główny Urząd Statystyczny w dniach 15-31 stycznia 2020 r. przeprowadzi na terenie całej Polski badanie statystyczne dotyczące koniunktury w gospodarstwie rolnym. Osoby fizyczne, które zostały wylosowane przez GUS do wyżej wymienionych badań mogą udzielić informacji poprzez :
-wypełnienie formularza przez internet dostępnego na stronie GUS (https://rolnictwo.stat.gov.pl) w dniach 15-19 stycznia 2020 r.
lub
-rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 20-31 stycznia 2020 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do ww. badania mogą udzielać wymaganych informacji poprzez
-wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 15-27 stycznia 2020 r. dostępnego na stronie GUS (https://raport .stat.gov.pl)
lub
-rozmowę z teleankieterem w dniach 29-31 stycznia 2020 r.
Więcej informacji nt. badań ankietowych znajduje się na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm.
Tożsamość teleankietera można potwierdzić dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w dniach 13–14 stycznia w godzinach 8.00-15.00
oraz w dniach 15-31 stycznia w godzinach 8-18).

DSCF24071