^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXI Regionalny Konkurs - PALMA PISANKA MARZANNA

Organizatorem KONKURSU jest Gminy Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

przy współpracy

Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie;

Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie;

Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej.

 

Prace należy składać od 9 - 13 marca 2015 roku

            w Gminnym Ośrodku Kultury

pl. T. Kościuszki

42-265 Dąbrowa Zielona

tel.34-355-50-55

lub

w Regionalnym Ośrodku Kultury

ul.  Ogińskiego 13a

42-200 Częstochowa

tel. 34 324-46-51

 

Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21  marca br. podczas prezentacji Regionalnych Stołów Wielkanocnych (Gimnazjum - Plac Kościuszki w Dąbrowie Zielonej):

- godz 15.00 rozpoczęcie

- ok. godz. 16.30 wręczenie nagród dla laureatów XXI Regionalnego Konkursu Palma Pisanka Marzena.

 

Warunki uczestnictwa:

- Konkurs ma charakter otwarty

- konkurs obejmuje wykonanie palm, pisanek czy też marzanny,

 

Organizatorzy ustalają nastepujące  kategorie wiekowe:

                        I           -          przedszkolaki i klasy O-III

                        II         -          szkoły podstawowe klasy IV-VI

                        III        -          gimnazjaliści i szkoły średnie

                        IV        -          dorośli

,jajko

Inne informacje:

- nie będą oceniane prace wielu autorów,

- w przypadku prac wykonanych w szkole, należy dokonać wyboru i nadesłać nie więcej niż po trzy prace z każdego tematu,

- prace powinny być wykonane własnoręcznie z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów i technik,

- źródłem inspiracji powinny być tradycje rodzinnego domu i terenu własnej „małej ojczyzny”,

- nie będą uwzględniane prace dostępne w „Cepelii” i na targach,

- każda praca powinna  być opatrzona opisem zawierającym imię, nazwisko autora, adres, wiek uczestnika.

 

Wszystkie nadesłane prace przechodzą do dyspozycji organizatorów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com