^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nagrody w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego"

szczyrk 560

 

W dniach 27-28 października 2014 roku w Szczyrku odbyło się Forum Sołtysów Województwa, podczas którego nagrodzono laureatów konkursu "Piękna wieś województwa śląskiego". Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, a celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Coroczny konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców wsi.

Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach:

  • Najpiękniejsza wieś
  • Najpiękniejsza zagroda wiejska
  • Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
  • Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie udziału przez gminę. O wyborze najlepszych rozwiązań decyduje komisja, która wizytuje gminy i gospodarstwa. Wnioski przyjmuje Wydział Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

W tegorocznej edycji konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” powiat częstochowski zdobył 7 nagród, w tym gmina Lelów została nagrodzona w trzech kategoriach:

  • Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi

3 miejsceIzba Tradycji Ziemi Lelowskiej

  • Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje

Wyróżnienie – „Przy wspólnym stole” spektakl obrzędowy w wykonaniu Amatorskiego Teatru RamPam z Lelowa

  • Najpiękniejsza zagroda wiejska

Wyróżnienie dla Pana Janusza Trendy ze Ślęzan, gm. Lelów.

Jest to już drugie wyróżnienie dla Pana Trendy – pierwszy raz został wyróżniony w 2004 roku.

Wszystkie te wyróżnienia są wynikiem ogromnej pracy społeczności lokalnej, zaangażowania w sprawy publiczne jej mieszkańców oraz wkładu w rozwój władz samorządowych gminy.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com