^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zagroda edukacyjna - szkolenie w Olsztynie

W dniach 29-30 września br. Olsztynie k/ Częstochowy odbyło się szkolenie „Zagroda edukacyjna - formą różnicowania działalności na obszarach wiejskich”.

W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy wysłuchali szeregu wykładów poświęconych tematyce zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego, idei Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, metodyki prowadzenia lekcji w gospodarstwie rolnym, formalno- prawnym aspektom funkcjonowania zagród edukacyjnych i innych form turystyki wiejskiej, możliwościom dofinansowania, jakie niesie nowa perspektywa finansowa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz tworzenia programów edukacyjnych w gospodarstwach. Następnego dnia uczestnicy zwiedzili dwie zagrody edukacyjne - „JuRajska Spiżarnia” w Białej Wielkiej k/Lelowa i „Pod Skałką” w Przybynowie. W trakcie wizyt wzięli udział w warsztatach tradycyjnego wypieku chleba i obserwowali lekcję w zagrodzie zatytułowaną „Skąd się bierze mleko?” Dzięki tym wizytom uczestnicy mieli okazję do poznania „od kuchni” funkcjonujących zagród i wymiany doświadczeń z ich właścicielami.

Uczestnictwo w szkoleniu było całkowicie bezpłatne. Szkolenie zrealizowane zostało przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie w ramach Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Sieci KSOW Województwa Śląskiego na lata 2014-2015.

 

IMG 5052IMG 5048IMG 5146IMG 5093

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com