^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Potrawy Wielkanocne w Mstowie

6 kwietnia w budynku Hali Sportowej w Mstowie odbyła się Prezentacja Stołów Wielkanocnych. Impreza była połączona z „Kiermaszem Wielkanocnym”, na którym swoje  rękodzieło prezentowały członkinie Kół Gospodyń Wiejskich i zaproszonych stowarzyszeń. Uroczystość przyciągnęła też liczną rzeszę gości. Powitali ich  Bernadetta Niemczyk – Przewodnicząca Rady Krajowej KGW ,gospodarz – Wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz i Krzysztof Drynda dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie. Wagę tradycji podkreślili swoją obecnością liczni goście, a wśród nich: europoseł Jadwiga Wiśniewska, posłowie na Sejm RP: Lidia Burzyńska, Halina Rozpondek, Mariusz Trepka, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady KGW Elżbieta Sowińska, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Gmitruk, starosta Powiatu Częstochowskiego Krzysztof Smela wraz z radnymi Powiatu Częstochowskiego , z-ca Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Tomasz Wiekiera z pracownikami , dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer,prezes Stowarzyszenia "Dar Serca" Anna Ogłaza ,wójtowie gminy Dąbrowa Zielona, Janów, Olsztyn, Poczesna, dyrektorzy Gminnych Ośrodków Kultury, szkół, radni i sołtysi...Poświęcenia potraw wielkanocnych  dokonał proboszcz parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Mstowie ks. Dawid Kover CRL w asyście ojca Macieja Majdaka. Swoje stoiska informacyjne zaprezentowały ARiMR oraz ŚODR . Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z gminy: Dąbrowa Zielona ,Janów, Mstów, Olsztyn, Poczesna i Przyrów dla gości i wszystkich uczestników przygotowały degustację tradycyjnych potraw wielkanocnych. Część artystyczną uroczystości uświetnił występ dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mstowie. Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyło się stoisko promocyjne Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, gdzie pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Częstochowie udzielali porad i prezentowali wydawnictwa. Wydarzenie zakończyło się degustacją potraw.

MSTÓW 1A

Mstów 13 AAMStów13MStów3

Mstów11MStów10MSTÓW2mstowiankiMstów15

 

babkiMStów9

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com