^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Porcelanowe Gody "Przyrowskich Nutek"

Zespół Pieśni i Tańca „Przyrowskie Nutki” świętował 20-lecie swego istnienia. W jubileuszowej uroczystości zorganizowanej 24 listopada 2018 r. w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie, oprócz mieszkańców uczestniczyli także przedstawiciele władz: Sejmiku Województwa Śląskiego - Stanisław Gmitruk, Starostę częstochowskiego reprezentował Henryk Kasiura, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie Małgorzata Majer z dyrektorami zaprzyjaźnionych ośrodków kultury, Przewodnicząca Rady Gminy w Przyrowie Maria Stępień wraz z radnymi i sołtysami, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Halina Trojak i reprezentanci jednostek organizacyjnych gminy Przyrów oraz sympatycy zespołu. Goście obejrzeli występ „Przyrowskich Nutek” oraz wysłuchali rysu historycznego o działalności zespołu, który powstał w październiku 1998 r. Pomysłodawcą jego utworzenia był Dariusz Grabowski, który do dnia dzisiejszego jest jego opiekunem. Pierwszym choreografem zespołu była ówczesna tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Małgorzata Mossakowska, później Beata Boska – Adamkiewicz, Ewa Błaszczyk - solistka „Śląska”, a od trzech lat Karolina Skiba. Obecnie do zespołu należą 64 osoby, podzielone na trzy grupy wiekowe. „Przyrowskie Nutki” wspaniale promują własne środowisko lokalne, a także powiat częstochowski, województwo śląskie na różnego rodzaju spotkaniach i wyjazdach. Pielęgnują nasze tradycje i korzenie dziedzictwa ludowego. Prezentują bardzo bogaty program artystyczny. Jubilaci podczas uroczystej gali  zostali uhonorowani Honorową Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Odznaczenie wręczył Stanisław Gmitruk, który podkreślił, że jest to jedno z najważniejszych samorządowych odznaczeń w województwie śląskim. Były powinszowania, życzenia, listy gratulacyjne, upominki i kwiaty dla jubilatów oraz opiekunów i prowadzących zespół. O jubileuszu także pamiętał Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, który dołączył się do życzeń i gratulacji dla Jubilatów z okazji 20-lecia działalności zespołu. Jak przystało na jubileuszową uroczystość było gromkie Sto lat oraz był przepyszny, urodzinowy tort ufundowany przez rodziców członków zespołu. Za piękny jubileusz - porcelanową rocznicę podziękował wzruszony Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Dariusz Grabowski. Tradycja, obyczaje i sztuka – to część naszego narodowego, ale także regionalnego dziedzictwa, to bogactwo naszej lokalnej społeczności i powód do dumy. Dziękujemy!!!

rozeprzyrów2aPrzyrów3aPrzyrów4Przyrów7przyrów9przyrów10pulpit8przyrow12Przyrów1a

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com