^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kwotowanie produkcji mleka

Spośród wszystkich mechanizmów polityki rolnej największy wpływ na kształtowanie się sytuacji na rynku mleka miał instrument kwot mlecznych. Skala produkcji krajowej mleka w Polsce jest znacząca. Polska jest czwartym producentem mleka w UE poza Niemcami, Francją i Wielką Brytanią. Rolnicy, którzy chcą w dalszym ciągu prowadzić działalność, osiągając dochód na poziomie płac pracowników z działów pozarolniczych,  muszą zwiększyć skalę produkcji – poprzez zwiększenie powierzchni gospodarstwa oraz liczby utrzymywanych sztuk.

W ostatnich latach schodzi na drugi plan konkurencyjność małych gospodarstw.  Czy możliwy jest rozwój małych gospodarstw bez rewolucyjnych inwestycji i zwiększania skali  produkcji?.

 Przecież od wielu lat mówi się o problemach rozwoju krajowych marek - przetwórstwa w gospodarstwie. Skoro  w przyszłości ( po zniesieniu kwot mlecznych w 2015 roku)  możemy spodziewać się wyższej zmienności cen skupu mleka i produktów, co ma być podyktowane zmianami w popycie i podaży, „ oderwanie” się od rynków hurtowych może dać większą stabilność małym gospodarstwom, produkującym na rynek lokalny i regionalny.

 

     krowa

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com