^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Rolnicy-zwrot podatku akcyzowego

Szanowni Państwo -  każdy Rolnik, który chce skorzystać z możliwości odzyskania części pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej będzie mógł złożyć w I półroczu 2017 roku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (oryginalnymi) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.;

    akcyza

  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (oryginałami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017 r. wynosi: 86 litrów oleju napędowego x 1,00 zł x ilość ha użytków rolnych (tj. 86,00 zł z 1ha użytków rolnych)  Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1-31 października 2017 r. w przypadku złożeniawniosku w drugim termie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Ż Wnioski o zwrot można pobrać w UG ,UM lub  na stronach internetowych BIP MRiRW, UG i Miasta

źródło: BIP MRi RW

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com