^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXII REGIONALNY KONKURS PALMA, PISANKA, MARZANNA

palma pisanka marzanna

ORGANIZATORZY:

Gminy Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

 

WSPÓŁPRACA:

Gminne Przedszkole w Dąbrowie Zielonej

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Dąbrowa Zielona.

 

PATRONAT:

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona.

 

CEL KONKURSU:

Kultywowanie tradycji związanych z okresem wielkanocnym. Poszerzenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat zwyczajów i obyczajów wiosennych i wielkanocnych. Propagowanie idei samodzielnego wykonywania rekwizytów obrzędowych wymienionych w tytule konkursu.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs ma formę otwartą.

Konkurs skierowany jest do następujących grup wiekowych:

1.Przedszkolaki i klasy 0-III

2. Szkoły podstawowe, klasy IV-VI

3. Gimnazjaliści i szkoły średnie

4. Dorośli.

 

Prace powinny być wykonane własnoręcznie przy użyciu tradycyjnych technik i materiałów.

Autorzy powinni inspirować się tradycjami rodzinnymi oraz regionalnymi w których wyrastali.

Prace mające wielu autorów nie będą oceniane.

Każda z prac powinna być opatrzona metryczką z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu oraz wiekiem autora.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prace należy składać do 10 marca 2016 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury, Pl.T. Kościuszki, 42-265 Dąbrowa Zielona, tel. 34 355 50 55

lub

Regionalny Ośrodek Kultury, ul. Ogińskiego 13A, 42-200 Częstochowa, tel.. 34 365 59 65

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. w hali Zespołu Szkól w Dąbrowie Zielonej.

Wybrane prace będą eksponowane do 31 marca 2016r.

Wszystkie prace nadesłane na konkurs przechodzą do dyspozycji organizatorów.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w harmonogramie, z przyczyn od nich niezależnych.

O wszystkich zmianach zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowych informacji udzielają:

Lilla Deska, tel. 34 355 50 55

Ewelina Mędrala-Młyńska, tel. 34 365 59 65

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH.

       1.Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz moich prac przez Organizatorów do celów promocyjnych zgodnie z art. 81 ust.1 ustawy z dnia 4.02.94r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U z 2006r. Nr 90, poz. 631, póź.zm.). Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas XXII Regionalnego Konkursu „Palma, pisanka, marzana” mogą zostać umieszczone na stronie internetowej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych i publikacyjnych.

Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów, z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby określone w oświadczeniu.

            2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zadań statutowych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Administratorem danych osobowych, wykazanych w powyższym piśmie jest Regionalny Ośrodek Kultury z siedzibą w Częstochowie przy ul. Ogińskiego 13a. Dane podawane są dobrowolnie a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w w/w celu. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.).

Oświadczenie jest ważne bezterminowo.

NADESŁANIE PRAC NA KONKURS JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMIU I ZAWARTYCH W NIM KLAZUL

Zapraszamy do udziału!

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com