^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

35-lecie Zepołu Kościelanki z gminy Rędziny

kościelanki

 

22 stycznia 2016 r. Zespół Folklorystyczny Kościelanki z gminy Rędziny świętował jubileusz 35-lat istnienia. Uroczystości jubileuszowe Grupy z Kościelca odbywały się już po raz 17-ty. Jest to upamiętnienie momentu, kiedy to powstałe w latach 50-tych Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało się w Zespół Śpiewaczy Kościelanki. Świętowały Panie z Kościelca i z całej gminy, wójt gminy Rędziny p. Paweł Malitowski, zastępca p. Mariusz Piechowicz, sołtys p. Ryszard Kowalczyk, radni gminy oraz wszyscy miłośnicy i przyjaciele Kościelanek. Wśród zaproszonych gości była także dyrektor GOK-u w Rędzinach p. Jolanta Brzozowska-Ciura, która od ponad 18 lat sprawuje pieczę nad artystyczną działalnością zespołu, a także proboszcz parafii Kościelec ks. Władysław Walczak. Słowo wstępne wygłosiła instruktor zespołu p. Agnieszka Krzynowek, przytaczając tym samym bogatą historię Kościelanek.

Zespół kultywuje ludowe tradycje śpiewacze, w swym repertuarze ma ponad sto pieśni – obrzędowych, tradycyjnych pieśni ludowych, religijnych oraz lżejszych utworów biesiadnych. Na swym koncie ma dwie nagrane płyty. 96 razy wyjeżdżał na konkursy, w tym 12 razy promował gminę Rędziny na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Pochwalić się może aż 36. I miejscami, 18. II miejscami, 12. III miejscami oraz 16. wyróżnieniami w konkursach na różnych szczeblach. Dwa razy Kościelanki otrzymały Statuetkę Starosty Powiatu, a kierownik zespołu p. Henryka Krzynowek uhonorowana została odznaką Ministra Kultury za pracę społeczną na rzecz powiatu częstochowskiego.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com