^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XIV Jurajski Konkurs Plastyczny "Tradycyjne Ozdoby Choinkowe"

TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS upływa 4 grudnia 2015 r. (piątek).

 

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Patronat: Starosta Częstochowski.

Cele konkursu:

poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,

rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,

propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,

spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych.

2. Każdy uczestnik może nadesłać do dwóch prac.

3. Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.

4. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny.

Ocena prac:

1.Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:

I – przedszkolaki do 5 lat

II – dzieci klas I-III

III – dzieci klas IV-VI

IV – młodzież gimnazjalna

V – szkoły ponadgimnazjalne

Prace należy dostarczyć na adres:

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3, 42 – 262 Poczesna Tel.: 34 327 40 78 Kom.: 666 838 186

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia 2015r. (czwartek)
o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3.

Uwagi końcowe dotyczące ww. konkursu:

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.

3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.

4. Nagród nieodebranych nie wysyłamy!

5. Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach i ośrodkach kultury.jak samodzielnie wykonac dekoracje swiateczne 171249

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com