^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XIV Jurajski Konkurs Plastyczny "Tradycyjne Ozdoby Choinkowe"

TERMIN NADSYŁANIA PRAC NA KONKURS upływa 4 grudnia 2015 r. (piątek).

 

Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej.

Patronat: Starosta Częstochowski.

Cele konkursu:

poszerzanie i popularyzowanie wiedzy o polskich zwyczajach i obrzędach bożonarodzeniowych,

rozwijanie myślenia otwartego i twórczego,

propagowanie wśród dzieci i młodzieży naturalnych technik plastycznych, jako środka wypowiedzi plastycznej,

spotkanie z bogactwem zwyczajów ludowych związanych z czasem Bożego Narodzenia.

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów, ponadgimnazjalnych.

2. Każdy uczestnik może nadesłać do dwóch prac.

3. Prace powinny być wykonane samodzielnie z surowców naturalnych, a wzory zaczerpnięte z tradycji ludowych.

4. Wszystkie prace należy opatrzyć opisem zawierającym dane: imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły bądź placówki, którą reprezentuje autor lub adres prywatny.

Ocena prac:

1.Komisja Konkursowa dokona oceny prac w pięciu grupach wiekowych:

I – przedszkolaki do 5 lat

II – dzieci klas I-III

III – dzieci klas IV-VI

IV – młodzież gimnazjalna

V – szkoły ponadgimnazjalne

Prace należy dostarczyć na adres:

Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3, 42 – 262 Poczesna Tel.: 34 327 40 78 Kom.: 666 838 186

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 grudnia 2015r. (czwartek)
o godz. 14.00 w Gminnym Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej ul. Modrzewiowa 3.

Uwagi końcowe dotyczące ww. konkursu:

1. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikacji wybranych prac w celach popularyzatorskich.

3. Nagrody do odebrania w ciągu miesiąca od ogłoszenia wyników.

4. Nagród nieodebranych nie wysyłamy!

5. Prosimy o rozpropagowanie konkursu w szkołach i ośrodkach kultury.jak samodzielnie wykonac dekoracje swiateczne 171249

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com