^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Obiekty demonstracyjne - Produkcja i wykorzystanie krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe

soja3

W ramach realizacji poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego PROW 2014-2020 w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka na cele
paszowe, realizowanej w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Radomiu  wraz z Centralnym Ośrodkiem Badania Roślin Uprawnych, Instytutem Zootechniki - Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie oraz 16 Ośrodkami Doradztwa Rolniczego.

Celem projektu jest realizacja operacji dla ostatecznych grup odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach w zakresie promowania i upowszechniania wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Uczestnikami demonstracji jako ostateczni odbiorcy mogą być rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie. Program wizyt w obiektach demonstracyjnych dla zwiedzających obejmuje udział po jednej wizycie w obiekcie demonstracyjnym typu A, B i C .

Obiekt demonstracyjny typu A to   Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Pawłowice koło Toszka i Kochcicach gdzie uprawiane są różne odmiany soi i innych roślin białkowych.

Obiekt demonstracyjny typu B prowadzi produkcję rośliną (rośliny białkowe soję i groch) i zwierzęcą i posiada w gospodarstwie ekstruder do obróbki ciśnieniowo termicznej nasion soi przeznaczanej na pasze dla zwierząt.

Obiekt demonstracyjny typu C wytwarza paszę dla zwierząt z nasion roślin białkowych dostarczanych przez lokalnych rolników.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie   jest organizatorem wyjazdów dla rolników do obiektów w/w typów. Mamy na terenie województwa 2  obiekty  demonstracyjne typu B, czyli  gospodarstwa posiadające ekstruder i  uprawiające rośliny białkowe (groch, soja) na nasiona z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt gospodarskich, które są utrzymywane w tym gospodarstwie. Mamy 2 obiekty typu A czyli SDOO uprawiające rośliny białkowe w dużej liczbie odmian z zalecaną technologią uprawy i jeden obiekt Typu C w Kochanowicach, czyli podmiot wytwarzający pasze dla zwierząt gospodarskich z wykorzystaniem roślin białkowych uprawianych w kraju.

Organizator zapewnia bezpłatny transport do obiektu demonstracji w wyznaczonym wcześniej miejscu zbiórki.

Pierwsze wizyty w obiektach demonstracyjnych zostały przewidziane   już na początek czerwca 2024 roku.  Serdecznie zapraszamy do zgłaszania się i uczestnictwa w projekcie białkowym poprzez naszych pracowników   w PZDR lub bezpośrednio do o/ Mikołów.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com