^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez suszę

Dla 1 ha powierzchni owocujących drzew i krzewów owocowych na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę ustalono kwotę pomocy wynoszącą 800 zł, a dla pozostałych upraw 400 zł. Równocześnie przyjęto, że pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2015r. co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk wymienionych w paragrafie2, ust.1, pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 września 2015r.

 

MRiRW stanęło na stanowisku, że w przypadku, gdy producent rolny posiada wyłącznie łąki i pastwiska, które nie były ubezpieczone – wysokość pomocy powinna wynosić 400 zł.

logo-mrirw 

czytaj pełny tekst

 

czytaj pełny tekst

 

na podstawie informacji nadesłanych przez ŚOR ARiMR w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com