^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Zakaz importu do Polski świń i mięsa wieprzowego z tzw. stref czerwonych ASF

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski podjął decyzję o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na import do Polski świń i mięsa wieprzowego z obszarów objętych ograniczeniami, tzw. stref czerwonych ASF.

Minister zapowiedział i podjął w tym celu określone działania dotyczące ochrony polskich producentów trzody chlewnej, którzy borykają się z trudnym problemem występującym na rynku wieprzowiny.

13 grudnia Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał z Ministrem Rolnictwa Republiki Litewskiej Giedriusem Surplysem, który zakwestionował tę decyzję, gdyż uznał ją za niezgodną z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Litewski minister zapowiedział skierowanie sprawy do Komisji Europejskiej.

Minister Ardanowski powiedział: „Moim obowiązkiem jest dbanie o polskich rolników. Nie mam żadnego wpływu na swobodny obrót wieprzowiną i świniami z terenów wolnych od ASF. Nie może być jednak tak, że świnie utrzymywane przez naszych rolników przerastają, a do Polski sprowadzane są zwierzęta ze strefy czerwonej, od naszego sąsiada.”

Źródło: MRiRW

 

05

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com