^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Rolniku, co zrobić, aby zarobić?

Rolniku, co zrobić, aby zarobić?

W oparciu o umowę KSOW realizujemy operację w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 p.t. Rolniku, co zrobić, aby zarobić?
Celem operacji jest promocja ekoinnowacji w rolnictwie oraz rozpowszechnianie informacji na ich temat poprzez produkcję i prezentację następujących filmów:
EKOLOGICZNE KOZY to film, który ma na celu pokazanie dobrych praktyk i wskazanie chowu kóz, jako alternatywnego kierunku produkcji dla małych gospodarstw, a także odpowiada na pytanie Czy chów kóz się opłaca?
Kolejny film to PRODUKCJA Z CERTYFIKATEM wyjaśnia, na czym polega certyfikacja, jakie warunki należy spełnić i jakie zyski uzyskuje się poprzez posiadanie certyfikatu.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia filmu na załączonym poniżej linku.

baner ROLNIK

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com