^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

XIV Ogólnokrajowy Konkurs „BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE” 2016 – finał wojewódzki

KRUS logo    Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa jest jedną z najbardziej wypadkowych gałęzi produkcji. Ryzyko zdarzeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych logo bgrwynika ze złożoności środowiska pracy rolnika oraz licznych zagrożeń występujących w środowisku pracy.    

 

            W celu poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie indywidualnym Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2003 roku prowadzi we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Honorowy Patronat nad XIV Ogólnokrajowym Konkursem Bezpieczne Gospodarstwo Rolne objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

            Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 40 gospodarstw z terenu województwa śląskiego, z których Regionalne Komisje Konkursowe wytypowały 6 gospodarstw do etapu wojewódzkiego.

Wojewódzka Komisja Konkursowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczania Społecznego w Częstochowie, Okręgowego Inspektoratu Pracy
w Katowicach, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Śląskiej Izby Rolniczej w dniach 15-16 czerwca br dokonała wizytacji i oceny gospodarstw Państwa: Kariny
i Janusza Klimżów z Bieńkowic, Agnieszki i Wiesława Adamczyków z Gorzyc, Renaty i Józefa Puzoniów z Ustronia, Żanety i Romana Tyrałów z Wędziny, Mirosławy Murmyło z Dyrdów oraz Marii i Sławomira Pastusińskich z Aleksandrii. 

            Podstawą oceny gospodarstw był stan bezpieczeństwa i higieny pracy wybranych elementów środowiska pracy tj. podwórza i obejścia, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych oraz elementów środowiska pracy związanych z obsługą zwierząt.

Dodatkowymi elementami oceny gospodarstw były: wydzielenie w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci, estetyka gospodarstwa, prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa, posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy.

Decyzją Komisji Państwo Żaneta i Roman Tyrała z Wędziny (powiat lubliniecki) zajęli I miejsce
i zostali zakwalifikowani do etapu centralnego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016. II miejsce zajęli Państwo Agnieszka i Wiesław Adamczyk z Gorzyc (powiat wodzisławski). III miejsce zajęła Pani Mirosława Murmyło z miejscowości Dyrdy (powiat lubliniecki). Pozostali uczestnicy otrzymali równorzędne wyróżnienia za udział w etapie wojewódzkim konkursu.

6 lipca br w siedzibie Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie, odbyło się uroczyste podsumowanie śląskiego etapu wojewódzkiego XIV Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2016.

fot1

Laureaci etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów: OR KRUS w Częstochowie, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, Śląski Oddział Regionalny ARiMR, Śląską Izbę Rolniczą w Katowicach, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oraz Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego
w Katowicach. Pamiątkowe dyplomy wręczył Piotr Dobosz Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie.

fot2

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego konkursu zaszczycił swą obecnością Jan Chrząszcz I Wicewojewoda Śląski, który wręczył laureatom listy gratulacyjne.

fot3

Jadwigę Wiśniewską Poseł Parlamentu Europejskiego reprezentowali Katarzyna Porębińska i Szymon Gruszka, Lidię Burzyńską Poseł Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała Pani Sylwia Zasępa, Szymona Giżyńskiego Posła Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowała Dyrektor Biura Pani Grażyna Matyszczak, Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej Ryszarda Majera i Artura Warzochę reprezentował Pan Adrian Skrzypczak.

fot4

Wśród zaproszonych gości w podsumowaniu Konkursu brali udział przedstawiciele współorganizatorów, sponsorów i organizacji wspierających Konkurs: Bernadetta Niemczyk Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich, Wiceprzewodnicząca Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Roman Włodarz Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej, Grzegorz Boski Dyrektor Śląskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Tomasz Żabiński Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Katowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy
w Katowicach reprezentował Pan Tomasz Urban, Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Pani Joanna Chalabowska, Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu Pan Filip Jany.

Z ramienia lokalnych władz samorządowych na podsumowanie Konkursu przybył Alojzy Cichowski Burmistrz Woźnik, Andrzeja Kwapisza Starostę Częstochowskiego reprezentował Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Pan Marian Stępień.

           

Tomasz Grzyb

Specjalista OR KRUS w Częstochowie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com