^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

„Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych” - Relacja

loga sir bez

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 28 czerwca 2019 roku odbyła się w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie konferencja pn. „Nowoczesne metody marketingowe – innowacyjnym sposobem na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych” zorganizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Operacja była współfinansowana w ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja, cieszyła się zainteresowaniem rolników i doradców z terenu działania ŚODR Częstochowa, a jej celem było upowszechnianie wiedzy nt. nowoczesnych metod marketingowych, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych na rynku. Marketing to działania rynkowe podejmowane w celu jak najkorzystniejszego sprzedawania wyrobów i usług, które wpływają i kształtują rynek żywności. Jest również jednym z istotnych elementów składających się na sukcesy ekonomiczne gospodarstwa rolnego. Kluczowym elementem marketingu jest promocja, ponieważ dzięki niej producenci mogą informować potencjalnych nabywców o produkowanych towarach i zachęcać ich do zakupu. Rolnicy niejednokrotnie mają duży problem ze skutecznym wejściem na rynek i odpowiednią promocją produktów rolnych. Uczestnictwo w konferencji pozwoliło zapoznać się z nowoczesnymi metodami marketingowymi, które pozwolą na efektywne zwiększanie konkurencyjności produktów i usług oferowanych przez rolników.
Konferencję otworzył Pan Marek Dziubek Dyrektor ŚODR w Częstochowie, a następnie zaproszeni wykładowcy przedstawili prezentację.
1. Dr hab. inż. Wojciech Pizło, prof. SGGW –„ Czym jest produkt z punktu widzenia innowacyjnego marketingu?”
W swoim wystąpieniu Pan Profesor zdefiniował pojęcie produktu, który jest wszystkim, co może być oferowane dla zaspokojenia pragnienia lub potrzeby, w tym dobrem fizycznym (towarem), usługą, doznaniem, wydarzeniem, osobą, miejscem, nieruchomością, organizacją, informacją i ideą. Poruszył zagadnienia rozwoju dzisiejszego marketingu, przedstawił koncepcję jego rozwoju, innowacyjnych sposobów reklamy oraz tworzenie marki.
2. Mgr Mirosława Tereszczuk, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy – „Działalność promocyjna jako czynnik konkurencyjności polskich producentów żywności - innowacyjne instrumenty promocji produktów rolno-spożywczych”
Pani Magister szeroko poruszyła temat promocji produktów na rynku rolno-spożywczym, przedstawiając mechanizmy wsparcia w ramach PROW 2014-2020. Położyła nacisk na omówienie kampanii promocyjnych np. „ Poznaj dobrą żywność” oraz innowacyjne formy promocji produktów rolno-spożywczych.
3. Ireneusz Drozdowski – broker innowacji na poziomie krajowym, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Pan Ireneusz Drozdowski przedstawił założenia działania „Współpraca” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz wyjaśnił zasady tworzenia i funkcjonowania Grup Operacyjnych EPI, zrzeszających rolników, jednostki naukowe, przedsiębiorców, posiadaczy lasów, podmioty doradcze. Działanie to ma na celu przyczynić się do poprawy dochodowości gospodarstw rolnych, zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich, a rezultaty poszczególnych projektów powinny służyć szerokiej grupie odbiorców, a nie pojedynczym podmiotom.
Realizacja konferencji spełniła cele Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie;
1. została utworzona sieć kontaktów pomiędzy rolnikami, ośrodkiem doradztwa i naukowcami
2. ułatwiono wymianę wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
3. udzielono informacji o tworzeniu grup operacyjnych na rzecz innowacji, opracowywaniu projektów przez grupy operacyjne i partnerstwa na rzecz innowacji
Działania marketingowe na rynku produktów rolno-spożywczych są niezbędne, a sięgając po innowacyjne narzędzia promocji, korzystając niejednokrotnie ze wsparcia w postaci programów pomocowych PROW 2014-2020 m.in. z działania „Współpraca” można stworzyć produkt lub markę rozpoznawalną nie tylko na rynku lokalnym, europejskim a nawet światowym.DSC00005DSC00007DSC00008DSC00012DSC00046DSC00036DSC00029

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com