^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

„Produkcja żywności w gospodarstwach rolniczych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego” - seminarium w Warszawie

W dniu 27.06.2018 r. w  Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Produkcja żywności w gospodarstwach rolniczych w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego” zorganizowane przez powyższy Instytut.

Wykłady będące częścią seminarium poruszały istotne kwestie mające znaczenie w Rolniczym Handlu Detalicznym np. o prozdrowotnych właściwościach żywności produkowanej w gospodarstwach rolnych, a równocześnie zawierały cenne informacje na temat bezpieczeństwa zdrowotnego żywności produkowanej w gospodarstwach rolnych. Podsumowaniem tej tezy było stwierdzenie, że za jakość żywności odpowiada producent (rolnik) i ma wytwarzać swe produkty tak by były bezpieczne dla zdrowia kupujących. Bezpieczny produkt to produkt wytwarzany zgodnie z zasadami dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, ale także, który nie ma w swoim składzie przekroczonych norm substancji szkodliwych. Czasem mogłoby się wydawać, że jemy produkt zdrowy, a ma on znacznie przekroczone normy np. azotanów, co może odbić się negatywnie na naszym zdrowiu. By podkreślić istotność tej kwestii znaczną część seminarium stanowiły prezentacje poszczególnych Zakładów w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno- Spożywczego w zakresie badań żywności prowadzonej przez każdy z nich. Dodać należy, że cennik badań jest ustalany indywidualnie dla każdego rolnika; a wyniki są od razu z interpretacją oraz doradztwem pracowników Instytutu, (którzy są otwarci na współpracę zarówno z rolnikami, jak i Ośrodkami Doradztwa Rolniczego)

20180627 114633

.m20180627 122616

m20180627 121010

Podczas seminarium wywiązała się dyskusja na temat problemów rolników chcących produkować i sprzedawać swe produkty na małą skalę np. w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego (np. możliwości edukacji w zakresie metod przetwarzania produktów, pomocy w zaistniałych problemach na różnych etapach produkcji) oraz o konieczności promocji tych produktów i stworzenia wspólnego frontu: rolników (producentów zdrowej żywności), Ośrodków Doradztwa Rolniczego i Instytucji Naukowych by wzajemnie się wspierać, aby zdrowa, naturalna żywność stanowiła skuteczną alternatywę dla żywności produkowanej metodami przemysłowymi. Wspólne połączenie sił pozwoli nam wesprzeć produkcję takiej żywności.

m20180627 125156

Aby nie być gołosłownym w zakresie walorów smakowych tradycyjnej, nie przemysłowej żywności organizatorzy przygotowali degustację, gdyż najlepiej się trafia przez żołądek do serca :)

male20180627 120257

m20180627 131251m20180627 142015

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com