^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Konkurs „MALUCH”- edycja 2016

„MALUCH" to resortowy Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zapoczątkowany w 2011 roku.
Program wspiera działania dotyczące rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, czyli żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów.


O dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa mogą ubiegać się wszystkie podmioty, zarówno publiczne jak i prywatne, działające na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
Beneficjentami programu mogą być zatem: gminy, osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorcy, organizacje nieposiadające osobowości prawnej i uczelnie wyższe.


W 2016 roku program „Maluch" realizowany jest w jednej edycji, składającej się z 3 modułów.

 

Moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub zapewnienie ich funkcjonowania.
Na moduł 1 przeznaczono 60 mln zł.

 

Moduł 2:
- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do dnia 31 grudnia 2015 r. z udziałem programu „MALUCH";
- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
Na moduł 2 przeznaczono kwotę 80 mln zł.

 

Moduł 3(dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2016 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych.
Na moduł 3 przeznaczono 11 mln zł.

 

W sumie na Program przydzielono w 2016 roku kwotę 151 mln zł. W razie niewykorzystania środków, będą one mogły zostać przesunięte do innego modułu. Pozwoli to na ich optymalne wykorzystanie, zgodnie z realnymi potrzebami. Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2016 r. Dofinansowanie może wynieść nawet 80% kosztów projektu.

 

Termin składania ofert:
moduł 1 – do dnia 1 lutego 2016 r.;
moduł 2 – do dnia 12 stycznia 2016 r.;
moduł 3 – do dnia 1 lutego 2016 r.

 

Więcej informacji na stronie: www.zlobki.mpips.gov.pl.

 

ZpxirHesllHs11WilQMaluch zdjecie

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com