^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Relacja ze spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W miesiącu grudniu br. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, na terenie województwa śląskiego, przeprowadził 3 spotkania szkoleniowo-informujące dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z zakresu SIR.
Pierwsze dwa z nich, odbyły się 16 grudnia w Mikołowie i Bielsku-Białej. Kolejne odbyło się 23 grudnia 2015r. w Częstochowie. W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematem przewodnim spotkań był zakres działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EIP_AGRI). Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali materiały promocyjne.
Podczas spotkań zostały przybliżone uczestnikom między innymi zagadnienia dotyczące Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji oraz roli, zadań i struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), jak również przedstawiono zagadnienia dotyczące finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca" ze środków PROW 2014-2020.sir-spotkania

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com