^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Relacja ze spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

W miesiącu grudniu br. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich SIR, na terenie województwa śląskiego, przeprowadził 3 spotkania szkoleniowo-informujące dla pracowników Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie z zakresu SIR.
Pierwsze dwa z nich, odbyły się 16 grudnia w Mikołowie i Bielsku-Białej. Kolejne odbyło się 23 grudnia 2015r. w Częstochowie. W spotkaniach uczestniczyli pracownicy Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Tematem przewodnim spotkań był zakres działalności Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz Europejskie Partnerstwo Innowacyjne (EIP_AGRI). Wszyscy uczestnicy spotkań otrzymali materiały promocyjne.
Podczas spotkań zostały przybliżone uczestnikom między innymi zagadnienia dotyczące Europejskiego Partnerstwa na Rzecz Innowacji oraz roli, zadań i struktury Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), jak również przedstawiono zagadnienia dotyczące finansowania innowacji w rolnictwie w ramach działania „Współpraca" ze środków PROW 2014-2020.sir-spotkania

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com