^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Gospodarstwa opiekuńcze

go op

Starzejemy się - to rzecz naturalna, ale starzejemy się też jako społeczeństwo. Intensywność tego zjawiska w ostatnich kilkudziesięciu latach znacznie wzrosła. Spowodowane to jest wydłużaniem się ludzkiego życia (postępem cywilizacyjnym, poprawą jakości życia), ale także znacznym spadkiem przyrostu naturalnego. Sprawia to, że odsetek ludzi starych w społeczeństwie szybko rośnie. Zakłada się, że w roku 2030 prawie co czwarty Polak będzie w wieku powyżej 65 lat. Zapewne część seniorów będzie w doskonałej formie jeszcze przez wiele lat, ale częścią z nas ktoś będzie się musiał zająć. Takim rozwiązaniem, przynoszącym korzyść obydwu stronom, mogą być ukierunkowane na opiekę nad seniorem gospodarstwa opiekuńcze, których idea wpisuje się doskonale w tzw. rolnictwo zaangażowane społecznie.

To możliwość rozwinięcia dodatkowego źródła dochodu m.in dla gospodarstw agroturystycznych, które przedstawią specjalnie przygotowaną ofertę skierowaną do seniorów, którzy w warunkach gospodarstwa chcą spędzić kilka dni, czy kilka godzin dziennie.

Jednakże opieka nad seniorem to nie jedyna „opcja” gospodarstwa opiekuńczego, albowiem:

Gospodarstwa opiekuńcze to gospodarstwa rolne, które oferują opiekę dla osób (dzieci, dorośli, seniorzy ) z problemami, w tym integracyjnymi, wychowawczymi oraz z upośledzeniami. Są to m.in. gospodarstwa pełniące funkcje opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie, cierpiących na chorobę Alzheimera czy autyzm. Wśród podopiecznych mogą znajdować się też osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione, wypalone zawodowo i byli więźniowie.

 

O swoich doświadczeniach i planach oraz o możliwościach działania w ramach obowiązującego prawa opowiadali podczas szkolenia „Ekonomia społeczna jako rodzaj działalności, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne – Możliwości tworzenia gospodarstw opiekuńczych", prekursorzy idei gospodarstw opiekuńczych w Polsce: Ryszard Kamiński z-ca Dyrektora K-PODR w Minikowie i Anna Toby – kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz Joanna Jastak z K-PODR i Marzena Świetlik właścicielka gospodarstwa (poniżej program szkolenia).

Wydaje się, że idea gospodarstw opiekuńczych to wielka, przyszłościowa szansa rozwoju dla wielu polskich gospodarstw. Niezbędna jest tylko wielopoziomowa współpraca i zrozumienie problemu, głównie przez instytucje samorządowe.

 

Program szk0olenia:

  1. Reorientacja zawodowa rolników i członków ich rodzin jako proces (wielofunkcyjność, wielozawodowość, reorientacja zawodowa)
  2. Rolnictwo społeczne – różne formy świadczenia „usług społecznych” na bazie gospodarstwa rolnego.
  3. Doświadczenia tworzenia gospodarstw opiekuńczych w województwie kujawsko – pomorskim.
  4. Różne formy funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego oraz regulacje prawne odnoszące się do każdej z form.
  5. Możliwości i bariery rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce – panel ekspertów
  6. Zakładanie Gospodarstwa Opiekuńczego – Indywidualny Plan Utworzenia Gospodarstwa Opiekuńczego (IPUGO.
  7. Finasowanie usług opiekuńczych gospodarstw oraz system wsparcia finansowego dla tworzenia gospodarstw opiekuńczych
  8. Tworzenie specjalistycznego produktu turystycznego dla seniorów jako uzupełnienie oferty gospodarstw opiekuńczych.

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com