^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Dzień Samorządu Terytorialnego to 27.05.2022

Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku dla upamiętnia pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Rozdział VII Art. 164.pkt 1. Konstytucji mówi:

„Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina”

To gminy zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb ich mieszkańców.

Do jednostek samorządu terytorialnego należy także powiat, który na co dzień dba i koordynuje zadania o charakterze lokalnym, międzygminnym.

Działaniami natomiast na rzecz szerszego rozwoju lokalnego czuwa wojewódzki samorząd terytorialny.

Wszystkim naszym samorządowcom składamy w dniu ich święta najserdeczniejsze życzenia, aby ich praca w działaniu na rzecz naszych lokalnych społeczności, którą wykonują z podziwu godnym zaangażowaniem, przynosiła im wiele radości, awansów i zadowolenia.powiat herby

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com