^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Projekty KSOW

Przypominamy, że pomoc dla producentów trzody chlewnej rusza już w lutym!

Od 15 lutego do 30 kwietnia br. będzie można składać wnioski w ramach pomocy dla rolników utrzymujących lochy i prosięta. 

Beneficjentami pomocy będą rolnicy utrzymujący lochy i produkujący prosięta:

- urodzone w gospodarstwie rolnym od 15 listopada 2021 r. do 31 marca 2022 r.,

- których oznakowanie zostało lub zostanie zgłoszone do ARiMR do 15 kwietnia 2022 r.

Pomoc będzie przysługiwać do stada zarejestrowanego na dzień 15 listopada 2021 r.

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego składany do biura powiatowego ARiMR do 30 kwietnia 2022 r. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie ARiMR i będzie go można składać w formie elektronicznej lub też osobiście w biurach powiatowych ARiMR. Pomoc będzie wypłacana do 30 czerwca 2022 r.


Wniosek będzie prosty i będzie zawierał podstawowe informacje o producencie rolnym i jego gospodarstwie takie jak:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;

2) numer identyfikacyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku osób fizycznych nieposiadających numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3)  oświadczenie producenta świń ubiegającego się o pomoc:

a) oświadczenie o zgłoszeniu do 15 kwietnia 2022 r. oznakowania świń urodzonych od 15 listopada 2021 do 31 marca 2022 r.

b) oświadczenie o zagrożeniu utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19.

 locha z prosiętami mini

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com