^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs „Kobiety na czele obszarów rolnych”.

Zainaugurowano kolejną edycję konkursu kierowanego do rolniczek, „Kobiety na czele obszarów rolnych”. Celem jest zwrócenie uwagi na niebagatelną rolę kobiet w rolnictwie oraz rozwoju obszarów wiejskich. W ramach konkursu można zgłosić swoją inicjatywę, która niesie pozytywny wpływ na przedsiębiorczość w regionie, podejmuje ważne kwestie społeczne, ekonomiczne lub przekłada się na innowacyjne i zrównoważone działania w sektorze rolnym. Głównym założeniem jest wymiana wiedzy, pomysłów i inspirowanie się wzajemnie swoimi pomysłami. 

Dokładnie informacje oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronach:

Opis konkursu na stronie KSOW

Rejestracja na konkurs

Konkurs prowadzony jest w języku angielskim, a zgłoszenia należy składać do 31 marca 2023.

women innovation award

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com