^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

"Platforma żywnościowa" - nowy projekt

Giełda Papierów Wartościowych (GPW), Towarowa Giełda Energii (TGE) i Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT) rozpoczynają prace nad projektem, którego celem jest uruchomienie elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi "Platforma Żywnościowa".
Projekt elektronicznej platformy obrotu towarami rolnymi został ujęty w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego uruchomienie jest zaplanowane do 2022 r. Prezes GPW Marek Dietl powiedział: „Posiadamy niezbędne zaplecze technologiczne oraz doświadczenie w prowadzeniu obrotu instrumentami na rynku finansowym a także towarowym, dlatego też jesteśmy przygotowani do prowadzenia pionierskiego projektu uruchomienia "Platformy Żywnościowej". Zdajemy sobie sprawę z wymiaru projektu, który ujęty został w strategicznych dokumentach rządowych". Poinformowano, że przedmiotem zamówienia jest m.in. opracowanie studium wykonalności wdrożenia "Platformy Żywnościowej" dla wytypowanych w ramach analizy rynku grup produktów rolnych, które mogą być przedmiotem obrotu handlowego na platformie elektronicznej, opracowanie dokumentów operacyjnych niezbędnych do wdrożenia platformy oraz jej pilotażowe uruchomienie. Będzie to niewątpliwie bodziec w kierunku rozwoju sektora rolno-spożywczego.

źródło: www.agropolska.plFB IMG 1545131537253

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com