^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Aktywni na wsi - rola mieszkańców w rozwoju wsi

 

Konferencja 2019 10 28 62k

28 października 2019 roku w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie odbyła się konferencja p.n. „Aktywni na wsi - rola mieszkańców w rozwoju wsi”. Organizatorem konferencji była Fundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, współorganizatorami są: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie oraz Fundacja im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Szymon Giżyński - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gości przywitał Dyrektor ŚODR w Częstochowie – Marek Dziubek. Następnie Minister Szymon Giżyński w swoim wystąpieniu mówił zebranym o wiejskim poczuciu wspólnoty i jedności oraz wiejskiej religijności, na której powinniśmy budować przyszłość. Minister wspomniał o tzw. triadzie, którą na wsi tworzą: wiejska parafia, Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna, a także ich znaczeniu w społeczeństwie. Z kolei Senator RP – Ryszard Majer zwrócił uwagę, że rozwój wsi to przede wszystkim optymalizowanie warunków życia, problem starzenia się społeczeństwa i lokalna polityka wobec wiejskich seniorów. W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Konrad Stępnik - Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Centrum Doradztwa Rolniczego, Oddział w Krakowie, Monika Mrożek - Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Marzena Bąkiewicz – Pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Mirosław Ślęzak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, Robert Kępa - Prezes Zarządu Fundacji im. Edwarda, Jana, Józefiny Reszków, moderator panelu. Prelegenci zaprezentowali dobre praktyki z projektów realizowanych ze wsparciem KSOW, inicjatyw lokalnych oraz przedstawili przykłady, formy wsparcia i rozwoju aktywności mieszkańców wsi. Szczegółowo przedstawiono dwa projekty zrealizowane w tym roku przez ŚODR ze wsparciem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich tj. „Lokalne rękodzieło sposobem na rozwój obszarów wiejskich Beskidów i okolic” i „Zaprezentowanie alternatywnych źródeł dochodu dla kobiet z obszarów wiejskich”. Celem pierwszego projektu było rozpropagowanie tradycyjnych technik rękodzielniczych, by nie popadły w zapomnienie oraz rozszerzenie ich na większy obszar, a przez to zachowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów i okolic. Dzięki drugiemu projektowi uczestniczki zapoznały się z ideą, metodyką i praktyką zakładania własnych działalności związanych z produkcją sera i wyrobów plecionkarskich. Projekt przybliżył zagadnienia z zakresu społecznej wartości pracy kobiet, form wsparcia, programów pomocowych oferowanych dla mieszkańców obszarów wiejskich. Uczestniczki nauczyły się wytwarzania serów, zdobyły wiedzę potrzebną do otwarcia własnej serowni, poznały także techniki wyplatania i nabyły praktykę tworzenia przedmiotów ze słomy. Obydwa projekty były inspiracją do nowych pomysłów, aktywizowały do działania, sprzyjały nawiązywaniu kontaktów i tworzeniu więzi, zachęcały do aktywności oraz podejmowania inicjatyw na rzecz całej wspólnoty wiejskiej. Podczas konferencji wyemitowano także film promujący gospodarstwa edukacyjne i rozmawiano na temat działalności Stowarzyszenia Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi, którego celem, realizowanym przez edukację najmłodszych, jest promocja i rozwój gospodarstw na terenie naszego regionu oraz propagowanie idei zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Na zakończenie podsumowano wszystkie działania i dobre praktyki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przypomniano, jak ważną rolę w aktywizacji odgrywają instytucje państwowe, w tym Ośrodki Doradztwa Rolniczego oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, którego celem jest szkolenie zawodowe doradców rolniczych oraz to, że wspieranie aktywności na wsi odbywa się na trzech obszarach. Pierwszym z nich jest aktywność zawodowa (rozwój działalności rolniczej i pozarolniczej), drugim aktywność społeczna (rolnictwo społeczne, podtrzymywanie i dbałość o wiejskie relacje), trzecim aktywność fizyczna (dbałość o zdrowie i jakość życia, rozwój turystyki wiejskiej). Spotkanie pokazało, że współczesne rolnictwo jest coraz bardziej ambitne oraz że stale wzrasta zaangażowanie instytucji dbających o aktywność mieszkańców obszarów wiejskich.

Konferencja 2019 10 28 43kKonferencja 2019 10 28 84kKonferencja 2019 10 28 87k

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com